Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 5, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.05.143
С. 143-149, Бібліогр.28, рос.
УДК: 581.1

РІСТРЕГУЛЯТОРНА АКТИВНІСТЬ ЕКСТРАКТУ ВОДОРОСТЕЙ

О. В. Кириченко, С. О. Гринюк

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ

У вегетаційних і польових умовах досліджували рістрегуляторну активність екстракту водоростей Spirogira sp. під час передпосівного оброблення насіння сої. Встановлено, що результатом реалізації ріст регуляторної активності фітоекстракту була стимуляція польової схожості насіння на 12%, росту рослин — на 11–37%, підвищення продуктивності сої — на 6–27%. При цьому відзначено його стимулювальну дію на розвиток і функціональну активність ризосферних азотфіксувальних мікроорганізмів, чисельність яких підвищилася в 1,5–6,3 раза, нітрогеназна активність — в 1,5–1,7 раза. Обговорюються можливі аспекти рістрегулювальної дії фітоекстракту як на рослини, так і на ризосферні мікроорганізми. Отримані результати свідчать про перспективність застосування біологічно активних речовин водоростей під час вирощування сої з метою підвищення урожайності цієї культури і поліпшення мікробіологічних показників ґрунту.

Ключові слова: соя Glycine max (L.) Merr., фітоекстракт водоростей, продуктивність рослин, ризосферні азотфіксувальні мікроорганізми.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013