Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 4 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 4, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.04.016
С. 16-19, Бібліогр. 8, англ.
УДК: 615.37:615.45

КОНЦЕПЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ СИНЕРГІЇ МОНОКЛОНАЛЬНИХ АНТИТІЛ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ

М. Села

Відділ імунології, Інститут Вайцмана, Реховот 76100, Ізраїль

Розглянуто історію відкриття явища синергічності моноклональних антитіл, результати досліджень протипухлинної активності їх різних комбінацій проти рецепторів тирозинкіназного EGFR/ErbB-1 і HER2/ErbB-2, а також фактора росту VEGF. Висловлено припущення про можливі молекулярні механізми, що лежать в основі явища синергічності моноклональних антитіл (для випадків гомо і гетерокомбінацій антитіл, специфічних відповідно до антигенних детермінант одного й того самого або двох різних рецепторів). Обговорено напрями подальших досліджень, необхідних для глибшого розуміння причин цього явища, а також перспективи практичного застосування імунотерапевтичних препаратів на основі синергічних моноклональних антитіл для лікування пухлин людини.

Ключові слова: імунотерапія пухлин, моноклональні антитіла, синергічність, рецептори епідермальних факторів росту EGFR/ErbB-1 іHER2/ErbB-2, ендотелію судин (VEGF).

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013