Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

1 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 1, 2013
doi: 10.15407/biotech6.01.125
С. 125-137, Бібліогр. 22, англ.
УДК: 663.125:663.222.061:663.252.4

ВПЛИВ МАГНIТНОГО ПОЛЯ НА АКТИВНIСТЬ ДРІЖДЖІВ Saccharomyces cerevisiae ПРИ БРОДІННІ ВИНОГРАДНОГО СУСЛА

М. Байрактар

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

Оброблення дріжджових культур з використанням магнітного поля дає змогу краще з’ясувати дію магнітного поля на активність ензимів, коливання концентрації макро- і мікроелементів у дріжджових культур. Вивчали дві групи дріжджів: лабораторні дріжджові культури, виділені з регіональних виноградних сусел, та комерційні (виробничі) культури дріжджів, які зазвичай використовують у виноробстві. Обидві групи дріжджів було досліджено за біохімічними показниками під впливом магнітного поля і без такого впливу. Використовували такі параметри частоти магнітного поля: 160 Гц, інтенсивність — 5 мТл, час експозиції 30 хв. Ґрунтуючись на наших лабораторних дослідженнях, дріжджові культури якi не піддавали обробленню магнітним полем, мали високу кореляцію між активністю ензимів алкогольдегідрогенази і кокарбоксилази. Групи дріжджів, які було піддано обробленню магнітним полем, мали високу кореляцію між активністю алкогольдегідрогенази, аланінамінотрансферази, амілази і фосфатази. Морфологія дріжджів Saccharomyces cerevisiae показала, що через 24 год після оброблення магнітним полем виявляли від 30 до 70% загиблих дріжджових  клітин (підтверджено фарбуванням за Гра мом). Однак ті дріжджові культури, які залишилися живі й були вміщені у виноградне сусло, показували посилення ензиматичної активності та високу кореляцію між концентраціями калію і кальцію, а також калію і магнію.

Ключові слова: Saccharomyces cerevisiae, акти вність ензимів, макро-і мікроелементи, біотехнологія вина.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013