Оберіть свою мову

ISSN 1995-55

Ж-л «Біотехнологія» Т. 5, № 4, 2012
С. 112-118, бібл. 18, рос.
УДК 611.018.26:576.54

БІОСУМІСНІСТЬ МЕЗЕНХІМНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН
ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ ЛЮДИНИ
З ОСТЕОПЛАСТИЧНИМИ КОМПОЗИЦІЙНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

Ю. О. Петренко, Н. О. Волкова, В. Ф. Куцевляк, В. І. Куцевляк, О. Ю. Петренко

Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, Харків
Харківський державний медичний університет
Харківська медична академія післядипломної освіти
ДП «Міжвідомчий науковий центр кріобіології та кріомедицини НАН, НАМН, МОЗ України»

Розроблення гібридних біоеквівалентів кісткової тканини з використанням підходів тканинної інженерії є одним з актуальних напрямів сучасної біотехнології. У роботі досліджували біосумісність низки остеопластичних композиційних матеріалів, що дозволені до клінічного застосування, з мезенхімними стромальними клітинами жирової тканини in vitro. Показано, що присутність губок «Колапол», гранул OssaBase®-НА і Bio-Oss® у середовищі культивування не впливає на життєздатність і метаболічну активність клітин, а губки «Стимул-Осс» мають токсичну дію. Під час заселення губок «Колапол», гранул OssaBase®-НА і Bio-Oss® мезенхімні стромальні клітини жирової тканини прикріплюються до поверхні носія, розпластуються і проліферують у процесі культивування, що свідчить про перспективність застосування цих матеріалів для розроблення біоінженерних конструкцій із використанням мезенхімних стромальних клітин жирової тканини для відновлення кісткових дефектів у щелепно-лицьовій хірургії та стоматології.

Ключові слова: мезенхімні стромальні клітини, остеопластичні матеріали, біосумісність тканинна

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008