Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

2011no6

Ж-л «Біотехнологія» Т. 4, № 6, 2011
С. 9-17, библ. 47, рус.
УДК: 602.6:582.5/.9

ОТРИМАННЯ ТРАНСГЕННИХ РОСЛИН МОРКВИ (Daucus carota L.), ЩО ЕКСПРЕСУЮТЬ ГЕНИ СЕКРЕТОРНИХ ПРОТЕЇНІВ Mycobacterium tuberculosis

Ю. С. Лучаківська, О. М. Кіщенко, М. Ю. Василенко, Ю. В. Симоненко, Н. В.

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ

Останні дослідження показали високу імуногенність секреторних протеїнів Mycobacterium tuberculosis Ag85B та ESAT6, тому було запропоновано використовувати їх як компоненти нової протитуберкульозної вакцини замість широко застосовуваної нині BCG.
Оскільки рослини вважають більш безпечною й економічно доцільною системою експресії для отримання рекомбінантних протеїнів порівняно із системами на основі мікроорганізмів та культур тваринних клітин, активно розробляється концепція «їстівних вакцин» на основі продуцентів вакциногенних протеїнів — трансгених рослин, плоди, листя й коренеплоди яких можна вживати в їжу. У статті показано можливість отримання рослин моркви сортів Нантська, Каротель, Червоний велетень, Амстердамська та Перфекція, здатних експресувати гени секреторних протеїнів Mycobacterium tuberculosis. Перенесення генів відбувалося агробактеріальною трансформацією з використанням штамів GV3101 Agrobacterium tumefaciens та A4 Agrobacterium rhizogenes. Бінарні вектори містили гени протеїнів Ag85B, Ag85B(ΔTMD), ESAT6 та злитого протеїну Ag85B(ΔTMD)-ESAT6 під контролем конститутивного 35S промотору ВМКК та коренеспецифічного Mll промотору цукрового буряку. Молекулярно-біологічний аналіз підтвердив присутність і транскрипцію селективного гена nptII для всіх аналізованих трансформованих рослин, а також цільових генів fbpB та esxA для 92–95% з них. Вестерн-блот-аналіз підтвердив присутність рекомбінантих протеїнів для деяких рослинних ліній.

Ключові слова: морква, рекомбінантний протеїн, секреторні протеїни, Mycobacterium tuberculosis, агробактеріальна трансформація.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008