Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

 5 2011

Ж-л «Біотехнологія» Т. 4, № 5,
2011С. 77-82, бібл. 16, укр.
УДК 663.15.:577.15

ВИДІЛЕННЯ ІНУЛІНАЗИ З КУЛЬТУРАЛЬНОЇ РІДИНИ Penicillium sp. 225
ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЇЇ ФІЗИКО
-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

В. І. Стойко, Н. М. Жданова, В. Л. Айзенберг, Г. П. Капічон,
В. В. Коновалова, А. Ф. Бурбан

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ; 
Національний університет «Києво_Могилянська академія»,
Центр мембранних досліджень, Київ

Інуліназа каталізує реакцію гідролізу інуліну з переважним утворенням фруктози. Цей ензим має значні перспективи для використання: попередня обробка доступної сільськогосподарської сировини, зокрема такої, як топінамбур і цикорій, одержання фруктозних сиропів. Інтерес до процесів ензиматичного гідролізу інуліну рослинного походження пов’язаний також із перспективою отримання цукристих речовин, етанолу та молочної кислоти. Вивчено два різних способи виділення інулінази з культуральної рідини Penicillium sp. 225. У разі осадження органічними розчинниками (етанолом, ізопропанолом, ацетоном) найкращим осаджувачем виявився етанол. Для концентрування інулінази використовували метод ультрафільтрації. За допомогою підібраної полісульфоновомембрани UH-030P ступінь очищення одержаного з концентрату препарату становив 2,2 раза. При осадженні інулінази досягнуто ступеня очищення препарату 1,55 раза. Встановлено оптимальні умови дії ензиму: рН 5,0, температура 65 °С. Отриманий препарат інулінази характеризується рН- та термостабільністю.

Ключові слова: мікроскопічні гриби, інуліназна активність, виділення, ультрафільтрація, оптимальні умови дії.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008