Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

3 2010

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 3, 2010
С. 84-90, бібліогр. 24, рос.
УДК: 636.52/.58:612:575:577.8

ЗМІЩЕННЯ СТАТЕВОГО СПІВВІДНОШЕННЯ У КУРЕЙ
ПІСЛЯ ДОВГОТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ ЯЄЦЬ

М. Т. Тагіров

Інститут птахівництва НААНУ Борки, Зміївський район, Харківська область

Встановлено, що під час інкубації яєць курей породи род-айленд червоний після тривалого зберігання (15–21 доба) спостерігається достовірне зміщення статевого співвідношення в бік формування самців. Як серед добового молодняку, так і серед загиблих протягом другої половини інкубації зародків кількість самців практично в два рази більша порівняно із самками. Висунуто гіпотезу про можливість існування в різних популяціях курей алельних форм ензиму ароматази або жіночого фактора на W-хромосомі з різною чутливістю до зовнішнього впливу (температура, тривале зберігання і т. д.), що може призвести до вторинного зміщення статевого співвідношення.

Ключові слова: кури, статеві хромосоми, інверсія статі, зберігання яєць, сіменники, яєчник.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008