Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

1 2010

Ж-л «Біотехнологія» Т. 3, № 1, 2010
С. 9-17, Бібліогр. 63, укр..
УДК 575.222.7:581.1

В огляді висвітлено основні досягнення в біотехнології цінної агрономічної культури – салату. Розглянуто такі напрями досліджень, як оптимізація умов культивування іn vitro, розроблення методів виділення ізольованих протопластів, соматичної гібридизації, регенерації рослин. Подано результати експериментів з генетичної трансформації з метою створення трансгенних рослин, стійких до біотичних та абіотичних факторів, а також рослин – продуцентів рекомбінантних протеїнів.

Ключові слова: Lactuca sativa, біотехнологія, соматична гібридизація, генетична трансформація, рекомбінантні протеїни.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008