Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

1 2008

Ж-л «Біотехнологія» Т. 1, № 1, 2008
С. 40-45, Бібліогр. 38, англ.
УДК 612.173:576.343

 КЛІТИННА ТЕРАПІЯ СЕРЦЕВОЇ ПАТОЛОГІЇ

Л.Л.Лукаш

Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, Київ
 

Оглядова стаття присвячена клітинній кардіоміопластиці як новій технології лікування серцевої недостатності. Експерименти на тваринах і перші клінічні випробування показали можливість поліпшення скорочувальної функції ураженого міокарда після трансплантації різних типів клітин: кардіоміоцитів, кісткового мозку, збагаченого гемопоетичними стовбуровими клітинами, а також мезенхімальних стовбурових клітин. Обговорюються проблеми клітинної кардіоміопластики.

Ключові слова: клітинна кардіоміопластика, стовбурові клітини, кардіоміоцити, тканинна інженерія в культурі, експериментальні моделі інфаркту міокарда in vivo, аутологічна, алогенна, ксеногенна трансплантація.

© Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, 2008