Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2019 № 2 ЕЛЕКТРОННІ АВТОМАТИЗОВАНІ РОБОЧІ МІСЦЯ ДЛЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ О. М. Ключко, А.А. Аралова, Н.І. Аралова
Друк PDF

ISSN 2410-776X (друкований варіант)
ISSN 2410-7751 (електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 2, 2019
С. 5-26, бібл. 179, англ.
УДК: 004:591.5:612:616-006
https://doi.org/10.15407/biotech12.02.005

ЕЛЕКТРОННІ АВТОМАТИЗОВАНІ РОБОЧІ МІСЦЯ ДЛЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ

О. М. Ключко1, А.А. Аралова2, Н.І. Аралова2

1Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України, Київ
2Інститут кібернетики ім. B.M. Глушкова НАН України, Київ

Метою роботи було проаналізувати матеріал Щодорозроблення електронних автоматизованих робочих місць для створення більш досконалих зразків для біотехнології. Було застосовано методи програмного, математичного, а також імітаційного моделювання.

Обговорено інформацію щодо кількох прототипів електронних автоматизованих робочих місць, створених для біології та суміжних галузей в Україні протягом останніх 25–30 років. Подано результати створення декількох автоматизованих робочих місць, розроблених авторами. Узагальнено одержані дані та розроблено комплекс рекомендацій щодо їх практичного використання.

Ключові слова: електронні автоматизовані робочі місця, біоінформатика, електронні інформаційні системи, бази даних.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2019


ЭЛЕКТРОННЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ
Е. М. Ключко
Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е.Кавецкого НАН Украины, Киев,
Целью данной работы было исследование прототипов информационных экспертных систем, их структуры, функций и практического примененя, а также разработка новой системы для решения задач в области биотехнологии, в
лабораторной практике и защите окружающей среды. Рассмотренные прототипы разработаны для применения в генетических исследованиях, в сельском хозяйстве, охране природы от вредителей и экологических загрязнителей, в медицине и т. д. При выполнении работы использовали методы компаративных исследований образцов технических устройств, имитационного и программного моделирования, базирующиеся на числовых результатах, полученных в экспериментах с регистрацией хемочувствительных трансмембранных электрических токов в нейронах в режиме фиксации потенциала. В результате была разработана оригинальная экспертная система, соединенная с детекторной группой, базами данных и интерфейсом. Разработанная экспертная система способна автоматически различать некоторые типы химических веществ на входе, выводить данные их идентификации и при необходимости - сообщения об их вредности. Сделаны выводы о практической ценности приведенных данных для создания новых электронных экспертных систем для мониторинга наличия вредных веществ в окружающей среде. В заключении также обсуждается и возможность применения разработанной экспертной системі для новых методов качественного и количественного анализа некоторых органических соединений.
Ключевые слова:  биологические и медицинские экспертные системы, электронные информационные системы, биоинформатика, базы данных.
 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2019 № 2 ЕЛЕКТРОННІ АВТОМАТИЗОВАНІ РОБОЧІ МІСЦЯ ДЛЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ О. М. Ключко, А.А. Аралова, Н.І. Аралова

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua