Друк

ДЕЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ В МАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ДЛЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ О. М. Ключко, Ю. М. Онопчук

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 1, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.01.039

Абстракт
Мета цієї роботи ‒ показати деякі тенденції у розробленні методів моделювання для біотехнології відповідно до сучасних досягнень науки і техніки. Окреслено загальні підходи, розглянуто деякі типи класифікації методів моделювання, висвітлено роль математичних методів моделювання у біотехнології за сучасного інтенсивного розвитку інформаційних комп’ютерних технологій. Запропоновано відповідну схему їх взаємозв’язку. Наведено кілька прикладів і відповідно кілька математичних моделей у трьох вимірах (1D, 2D, 3D моделі) для процесів у живих об’єктах на різних рівнях їх ієрархічної організації. Під час цього дослідження основну увагу було приділено моделюванню деяких процесів у нейронах, їхніх агрегатах декількох різних форм, включаючи клітинне утворення гліоми (1D, 2D, 3D моделі процесів у мозку). Їх розгляд розпочато з моделей, що мають на сьогодні лише теоретичне значення, а завершено описом моделі, яка може набути практичного застосування. Роботу виконано після аналізу близько 250 публікацій з біотехнології, включаючи оригінальні авторські розробки.

Повний текст: PDF