Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Редакційна колегія
e-mail Друк PDF

Головний редактор:

Комісаренко Сергій Васильович – д.б.н., проф., академік НАН і НАМН України, директор Інституту біохімії ім.О.В. Палладіна НАН України, м.Київ, Україна

Заступники головного редактора:

Стойка Ростислав Стефанович – д.б.н., проф., член-кор. НАН України, завідувач відділу, Інститут біології клітини НАН України, м.Львів, Украина

Колибо Денис Володимирович – д.б.н., проф., головний науковий співробітник, Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Борисова Тетяна Олександрівна - д.б.н., проф., член рабочої групи Федерації Європейских біохімічних товариств (FEBS), зав. відділом, Інститут біології клітини НАН України, м.Київ, Україна

Бучацький Леонід Петрович – д.б.н., проф., провідний науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ, Україна

Виноградова Олена Сергіївна - відповідальний секретар, Інститут біології клітини НАН України, м.Київ, Україна

Галкін Олександр Юрійович - д.б.н., доцент, професор кафедри промислової біотехнології, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Дзядевич Сергій Вікторович - д.б.н., проф., головний науковий співробітник, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м.Київ, Україна

Дробот Людмила Борисівна - д.б.н., проф., зав. відділом, Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, м.Київ, Україна

Кунах Віктор Анатолийович - д.б.н., проф., Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ, м.Київ, Україна

Кучук Микола Вікторович - д.б.н., проф., чл.-кор НАНУ, директор, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, м.Київ, Україна

Левандовський Леонід Вікторович – д.т.н., проф., професор, Київський національний торговельно-економічний університет, м.Київ, Україна

Лукаш Любов Леонідівна - д.б.н., проф., завідувач відділу генетики людини, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

Макогоненко Євген Митрофанович - д.б.н.,проф. головний науковий співробітник, Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, м.Київ, Україна

Матишевська Ольга Павлівна - д.б.н., проф., провідний наук. співробітник Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН Україним.Київ, Україна

Мінченко Олександр Григорович - д.б.н., проф., член-кор., зав. відділом, НАН України Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України

Ободович Олександр Миколайович – д.т.н., зав.лаб., Інститут технічної теплофізики НАН України, м.Київ, Україна

Олійнічук Сергій Тимофійович – д.т.н., ст..н.співроб., Інститут продовольчих ресурсів НААН України, м.Київ, Україна

Прилуцький Юрій Іванович - д.ф.-физ-мат.н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», м.Київ, Україна

Саблій Лариса Анріївна - д.т.н., проф., кафедри екобіотехнології та біоенергетики,  національний технічний університет України «Київський політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського», м.Київ, Україна

Солдаткін Олексій Петрович - д.б.н., академік НАНУ, завідувач лабораторії, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м.Київ, Україна

Співак Микола Якович - д.б.н., проф., чл..кор. зав. відділом, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, м.Київ, Україна

Таширев Олександр Борисович – д.т.н., проф.. зав. відділом, Інститут мікробіол.і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАНУ

Тихомиров Артем Олександрович - д.б.н., зав. відділом, Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, м.Київ, Україна

Тодосийчук Татьяна Сергеевна - д.т.н., завідувач кафедри промислової біотехнології, національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут Імені Ігоря Сікорського», м.Київ, Україна

Філоненко Валерій Вікторович - д.б.н., проф., зав. відділом, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м.Київ, Україна

 


Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Редакційна колегія

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua