Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Editorial Polices
Editorial Polices
Друк PDF

Редакційна політика

Редакційна політика журналу Biotechnologia Acta базується на рекомендаціях з етики наукових публікацій, розроблених Комітетом з етики публікацій (COPE) (https://publicationethics.org/), відповідає сучасним вимогам українського законодавства щодо авторського права та плагіату і .направлена на

– сприяння високим академічним та етичним стандартам шляхом одинарного сліпого рецензування та дотримання рекомендацій найкращої практики;

– сприяння прозорості рецензування шляхом застосування публічно доступної форми оцінювання та встановленого процесу;

– полегшення доступу до результатів досліджень для українського та міжнародного дослідницького співтовариства шляхом

  • надання структурованих рефератів англійською/українською мовами;
  • забезпечення відкритого доступу до повних текстів;
  • підтримки міжнародної ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC-BY-NC);
  • безкоштовні оброблення та публікація статей

– забезпечення неупередженого розгляду всіх поданих документів у встановленому порядку;

–  використання ліцензійної угоди для регулювання авторства, авторських прав, прав інтелектуальної власності та потенційного конфлікту інтересів;

– впровадження механізмів виправлення статті у разі виявлення помилок або порушень після її публікації.

Редакція очікує від авторів дотримання таких принципів:

– оригінальність дослідження;

– достовірні результати і непогрішність даних;

– об’єктивне обговорення значущості дослідження;

– визнання внеску інших, належне посилання на роботу інших осіб;

– уникнення непотрібних посилань на свої роботи та надмірного розширення списку літератури;

–    надання конфіденційної інформації лише за наявності чіткого дозволу її власника / джерела;
– наявність дозволу третьої сторони на використання їхнього вмісту (включаючи зображення) у публікації;

–    визнання всіх, хто зробив істотний внесок в результати дослідження, що подані в роботі;
– затвердження остаточного варіанту статті всіма співавторами та їх письмова згода на його опублікування;

– негайне повідомлення редакції про суттєві помилки або неточності в публікації.

Редакція очікує від рецензентів і редколегії дотримання таких принципів:

– забезпечення об’єктивного оцінювання, що базується виключно на академічних заслугах роботи і спрямовано на поліпшення якості тексту;

–  інформування Виконавчого редактора про можливий конфлікт інтересів та підозру на плагіат;

– своєчасне попередження Виконавчого редактора про те, що огляд не може бути завершений вчасно, або якщо документ не відповідає компетенції;

– розгляд рецензованої статті як конфіденційної інформації;

– звернення уваги до пропущених посилань, перевищення посилань і суттєвого повторення вже опублікованих результатів.

Авторське право та копіювання

Усі статті, опубліковані в журналі, вільно доступні за ліцензією CC-BY-NC з наступних веб-сайтів:

– Журнал “Biotechnologia Acta” http://biotechnology.kiev.ua ;
– Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua

Статті рецензуються двома провідними спеціалістами у відповідній галузі, яких призначає редколегія, після чого автору надсилається примірник рукопису статті із зауваженнями рецензентів. Виправлений авторами варіант статті, погоджений з рецензентами, вважається остаточним, після чого заміни тексту, рисунків або таблиць стають неприпустимими. При затвердженні номеру редколегія керується датою надходження останнього варіанта. У разі відхилення рецензентами статті редакція надсилає авторові письмове повідомлення.

При затвердженні рекомендованих рецензентами "до друк" статей у номер редколегія керується датою надходження останнього варіанту статті. У разі відхилення рецензентами статті редакція висилає автору письмове повідомлення з поясненнями причин ії відхилення.

Журнал гарантує конфіденційність усіх етапів подачі, рецензування і додрукарської підготовки і вимагає від авторів не поширювати переписку з журналом серед третіх осіб, не розміщувати рецензії, коментарі редакторів на будь-яких вебсайтах без згоди видавництва, незалежно від того були опублікована робота або ні.

Читачі повинні бути поінформовані про те, хто фінансував дослідження або інші наукові роботи, і чи брали участь спонсори у дослідженні та його публікації, і якщо так, то яким чином.


 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Editorial Polices

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua