Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home
RSS


Друк PDF

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЦЕСИНГУ ЗОБРАЖЕНЬ МОЗКУ О. М. Ключко

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 6, 2017
https://doi.org/10.15407/biotech10.06.005

Абстракт
Метою роботи був аналіз сучасних методів процесингу біологічних зображень перед їх включенням у бази даних для біотехнології. Бази даних надалі було інкорпоровано в інформаційні комп’ютерні веб-базовані цифрові системи. Приклади таких інформаційних систем було наведено в роботі для двох рівнів організації біологічного матеріалу; описано збереження даних у базах даних гістологічного аналізу та цілісного мозку. Розглянуто методи оброблення зображень для електронного атласу мозку. Показано, що під час оброблення гістологічних зображень можуть бути виявлені ознаки патології. Окремі методи медичної діагностики (для певних патологій мозку тощо), а також деякі біотехнологічні методи базуються на таких ефектах. Запропоновано алгоритми оброблення зображень. Зроблено детальний опис електронного атласу мозку, що є зручним для спеціалістів у різних галузях. Також описано методи створення електронного атласу мозку, «композиційну» схему для великих деформацій, а також деякі методи математичної обробки зображень.

Повний текст: PDF


 
Друк PDF

ВПЛИВ ДЕФІЦИТУ ГЛУТАМІНУ НА ЕКСПРЕСІЮ ГЕНІВ DEK, TPD52, BRCA1, ADGRE5, LIF, GNPDA1 ТА COL6A1 У КЛІТИНАХ ГЛІОМИ ЛІНІЇ U87 З НОКАУТНИМ IRE1 А. П. Харькова, Я. А. Гармаш, О. С. Гнатюк, О. Я. Лузина, С. В. Даниловський, А. Ю. Кузнєцова, O. Г. Мінченко

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 6, 2017
https://doi.org/10.15407/biotech10.06.018

Абстракт
Метою роботи було вивчити вплив дефіциту глутаміну на експресію декількох генів, що кодують ключові фактори регуляції проліферації, у клітинах гліоми лінії U87 за умов пригнічення inositol equiring enzyme-1 IRE1. Показано, що відсутність глутаміну знижувала експресію генів DEK, BRCA1, LIF та COL6A1 у контрольних (трансфікованих пустим вектором) клітинах гліоми, збільшувала експресію ADGRE5, але істотно не змінювала експресію TPD52 та GNPDA1. Пригнічення функції сигнального ензиму IRE1 у клітинах гліоми лінії U87 змінювало ефект дефіциту глутаміну на експресію генів TPD52, BRCA1, LIF, DEK, ADGRE5 та COL6A1: індукувало ефект дефіциту глутаміну на TPD52 та GNPDA1, зменшувало — на COL6A1 і посилювало — на ADGRE5, DEK та BRCA1. Таким чином, дефіцит глутаміну змінював  рівень експресії більшості досліджених генів у клітинах гліоми лінії U87 залежно від функціональної активності сигнального ензиму IRE1, який відповідає за контроль проліферації клітин та росту гліом.

Повний текст: PDF

 
Друк PDF

ВПЛИВ КОМПОНЕНТІВ СТІЧНИХ ВОД НА РЕАКЦІЮ МЕТАХРОМАЗІЇ ВОЛЮТИНОВИХ ГРАНУЛ in vitro М. С. Харчук, О. М. Громозова

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 6, 2017
https://doi.org/10.15407/biotech10.06.028

Абстракт
Мікроорганізми, що мають волютинові гранули, беруть активну участь у вилученні фософору та важких металів зі стічних вод. Метою роботи було дослідити in vitro реакцію метахромазії в розчинах метиленового синього з поліфосфатами у поєднанні з іншими сполуками (протеїнами, вуглеводами, іонами металів). Встановлено, що вияв метахромазії залежить від концентрації та, меншою мірою, від довжини ланцюга поліфосфату. Додавання глюкози не призводило до змін ступеня вияву реакції метахромазії. Водночас іони кальцію і бичачий сироватковий альбумін залежно від концентрації стимулювали або інгібувалия метахроматичне забарвлення в тестових розчинах. Таким чином, значне накопичення поліфосфатів і катіонів металів, яке було показано нами на прикладі іонів Ca2+ мікроорганізмами активних мулів, може не завжди супроводжуватися вираженою реакцією метахромазії волютинових гранул. У зв’язку з цим доцільно використовувати інші цитохімічні методи для ідентифікації поліфосфатних гранул, зокрема фарбування 4’, 6-діамідино-2-феніліндолом — DAPI.

Повний текст: PDF

 
Друк PDF

ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОСЛИННИХ ОЛІЙ ТА ЇХНЮ АНТИМІКРОБНУ АКТИВНІСТЬ В. М. Мінарченко, Р. В. Куцик, Н. П. Ковальська, Б. О. Мовчан, О. В. Горностай, О. М. Струменська, Л. М. Махиня

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 6, 2017
https://doi.org/10.15407/biotech10.06.035

Абстракт

Метою роботи було дослідити вплив наночастинок срібла на фізико-хімічні властивості рослинних олій шипшини, льону, кедра, амаранту і кавуна та їхню антимікробну активність. Рослинні олії насичували наночастинками срібла за допомогою електронно-променевої технології осадження молекулярного потоку металу у вакуумі. Для характеристики згіркнення рослинних олій визначали кислотне, йодне, пероксидне, ефірне число та число омилення. Спостерігали різке зниження йодного і збільшення пероксидного числа в оліях, насичених наночастинками срібла, порівняно з чистими оліями, що свідчить про зменшення кількості ненасичених зв’язків у жирних кислотах та про утворення пероксидів. Усі чисті рослинні олії та окремий зразок наночастинок срібла пригнічували ріст лише колоній E. faecalis. Рослинні олії, насичені наночастинками срібла, затримували ріст S. aureus, S. epidermidis, E. faecalis, E. coli, P. aeruginosa та C. аlbicans; найбільшу затримку росту колоній спричинювала лляна олія.

Отже, властивості досліджуваних рослинних олій суттєво змінюються після насичення їх наночастинками срібла. Можна припустити, що метал виступав як каталізатор пероксидного окиснення ліпідів у досліджуваних зразках рослинних олій, продукти якого зумовили токсичний вплив на культури бактерій та грибів.

Повний текст: PDF

 
Друк PDF

СТИМУЛЯЦІЯ РОСТУ ВИДІВ ГРИБА РОДУ Pleurotus (Fr.) P. Kumm. ЗА ГЛЮКОЗНОГО ЖИВЛЕННЯ Перейма І.В., Іванова Т.В.

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 6, 2017
https://doi.org/10.15407/biotech10.06.045

Абстракт

Метою цього дослідження є оцінювання оптимальних умов живлення міцелію макроміцетів родини Pleurotaceae. Було досліджено фактори, що впливають на ріст міцелію на прикладі двох видів гливи.

Для визначення дії компонентів живлення використовували п’ять варіантів агаризованих середовищ, які містили екстракти картоплі, батату, ямсу, кори дуба та солоду з додаванням пептону і глюкози. Чисту культуру видів Pleurotus, у вигляді агаризованих блоків, поміщали на досліджувані живильні середовища. Проростання гіф спостерігали на восьму добу інкубації.

Оцінювання впливу температури проводили у діапазоні від 16 до 36 οС. Максимальний ріст міцелію обох видів спостерігали за температури 28 οС.

Виявлено, що середовища з екстрактами картоплі, батату, ямсу та солоду з глюкозою і пептоном були найсприятливішими для росту міцелію гливи кленової. Усіх їх об’єднує обов’язкова присутність глюкози як джерела вуглеводів. Водночас середовища з екстрактами кори дуба, ямсу і частково картоплі були оптимальними для росту гливи звичайної.

За даними експерименту ріст міцелію гливи звичайної був значно кращим порівняно з гливою кленовою.

Повний текст: PDF

 


Сторінка 1 з 9

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua