Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home
RSS


Друк PDF

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 5, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.05.005

ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ПОПУЛЯЦІЙ ТА МІГРАЦІЙ КОМАХ

О. М. Ключко, З. Ф. Ключко

Абстракт

Метою роботи було проаналізувати наявні інформаційні системи (ІС) біологічних об’єктів та запропонувати методи розроблення такої ІС для комах на прикладі Noctuidae (Lepidoptera). Проведено детальний аналіз технічної інформації щодо мережевих систем з розподіленими базами даних, доступу комп'ютерних систем до загальних даних в електронних ІС та організації біомедичних баз даних в Інтернеті. Обговорено особливості створення прототипів ІС для екологічного моніторингу фауни, зокрема зміни чисельності популяцій метеликів на всій території Франції (в т.ч. у західних та південних департаментах), совок Noctuidae (Lepidoptera) у степовій зоні України («Стрільцівський степ»), а також подібної ІС для всієї території України.

Одержані результати можуть бути використані для розроблення електронних ІС для інших біологічних організмів.

Повний текст PDF


 
Друк PDF

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 5, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.05.026

ВПЛИВ КАЛІКС[4]АРЕНІВ МЕТИЛЕНБІСФОСФОНОВИХ КИСЛОТ НА АКТИВНІСТЬ ПЛАЗМІНУ

О. І. Юсова, О. В. Савчук, Т. Яценко, В. Попадюк, Л. Г. Капустяненко, Т. В. Гриненко

Абстракт

Метою роботи було дослідити інгібувальні властивості калікс[4]аренів, функціоналізованих різною кількістю залишків фосфонової кислоти, стосовно плазміну. Використовували такі методи: турбідиметрію, аналіз ензимної активності за хромогенним субстратом, оцінювання казеїнолітичної активності за вивільненням тирозину з казеїну, метод Діксона для визначення типу та константи інгібування. Було виявлено, що калікс[4]арени С 296, С-425, С-427 та С-145 інгібують лізис фібринового згустку плазміном залежно від дози, і швидкість інгібування пропорційна кількості фосфонових груп. C-145 є найефективнішим інгібітором плазміну (конкурентний механізм, Ki = 0,52 мкМ). Проте жоден з досліджених калікс[4] аренів не впливає на амідолітичну та казеїнолітичну активність плазміну, однак інгібує активацію плазміногену стрептокіназою. Ми припускаємо, що механізм селективності калікс[4]аренів до фібринолізу і його здатність перешкоджати взаємодії плазміноген-стрептокінази забезпечується комплексоутворенням між негативно зарядженими фосфоновими групами калікс[4]арену та позитивно зарядженими амінокислотами в екзосайтах активного центру плазміну, що розпізнають субстрат. Таким чином, із досліджених калікс[4]аренів C-145 є найбільш ефективним інгібітором фібринолітичної активності плазміну і перспективним для подальшого вивчення як антифібринолітичний засіб.

Повний текст PDF


 
Друк PDF

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 5, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.05.035

ДЕГРАДАЦІЯ ФЛАВОНОЇДІВ α -L-РАМНОЗИДАЗОЮ Cryptococcus аlbidus

Н.В. Борзова, О. В. Гудзенко, Л. Д. Варбанець

Абстракт

Метою роботи було дослідити можливості практичного застосування субстратної специфічності α-L-рамнозидази Cryptococcus аlbidus. Для визначення активності та специфічності дії ензиму використовували п-нітрофенільні похідні моносахаридів. Здатність гідролізувати природні субстрати оцінювали методами Davis і високоефективної рідинної хроматографії. Встановлено, що ензим виявляє вузьку специфічність щодо глікону синтетичних субстратів, гідролізує тільки п-нітрофеніл- α-L-рамнопіранозид (Кm 4,5 мМ) та п-нітрофеніл-α-D-глюкопіранозид (Кm 10 мМ). Найефективніше α -L-рамнозидаза C. albidus деградувала нарингін (Кm 0,77 мМ), вивільнюючи прунін та нарингенін. Кm для неогесперидину дорівнювала 3,3 мМ. Ефективність гідролізу нарингіну грейпфрутового та помелового соку становила 94 та 98% за 60 хв (40 оС, 2 од/мл). У результаті оброблення зеленого чаю та апельсинового соку відзначалося зменшення вмісту рутину, нарирутину та гесперидину, що свідчить про здатність α-L-рамнозидази відщеплювати α-1,2- та α-1,6-зв’язану рамнозу від природних флавоноїдів. Таким чином, показано ефективність використання α-L-рамнозидази C. albidus для гідролізу флавоноїдів цитрусових соків та зеленого чаю з метою поліпшення їхніх смакових властивостей та отримання біодоступних глюкозидів флавоноїдів.

Повний текст PDF


 
Друк PDF

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 5, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.05.042

СЕКРЕТИ ШКІРНИХ ЗАЛОЗ АМФІБІЙ — ПОТЕНЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ПРОТЕОЛІТИЧНИХ ЕНЗИМІВ

І. Ніколаєва, Ю. Дудкіна, Д. Олійник, О. Марущак, О. Оскирко, Т. Галенова, О. Савчук

Абстракт

Метою роботи було вивчити протеолітичний потенціал секретів шкірних залоз 10 найпоширеніших на території України видів амфібій: B. bombina, B. variegata, B. bufo, B. viridis, R. temporaria, P. ridibundus, P. esculentus, P. fuscus, S. salamandra, а також гібриду видів B. bombina та B. variegata. Для отримання інформації щодо протеолітичного складу секретів шкірних залоз досліджуваних видів застосовували метод електрофорезу. Метод ензимелектрофорезу з використанням желатину, фібриногену та колагену як субстратів показав присутність активних ензимів з певною субстратною специфічністю. Було встановлено, що компоненти секретів шкірних залоз видів B. bombina, S. Salamander, а також гібриду видів B. bombina та B. variegata характеризувалися найбільш вираженою протеолітичною активністю. Деякі зони гідролізу на ензимелектрофореграмах з використанням желатину, фібриногену та колагену як субстратів збігалися, що може свідчити про наявність ензимів з подвійною специфічністю.

Повний текст PDF


 
Друк PDF

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 5, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.05.049

ВИДІЛЕННЯ ЧИСТИХ КУЛЬТУР ЗАЛІЗО- ТА МАРГАНЕЦЬОКИСНЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ ІЗ ШВИДКИХ ФІЛЬТРІВ

О. В. Кравченко О. С. Панченко

Абстракт

Метою дослідження було виділення з питної води чистих культур мікроорганізмів, здатних окиснювати  залізо та марганець, з подальшим оцінюванням їхньої ефективності з метою видалення цих речовин на швидких фільтрах. Для оцінювання ефективності вибрані штами вирощували на твердому живильному середовищі, готували суспензію та обробляли нею цеолітове завантаження. Виділено 10 чистих культур мікроорганізмів, здатних окиснювати  залізо та марганець, які віднесено до 6 родів: Siderocapsa, Leptothrix, Sphaerotillus, Galionella, Metallogenium, Hyphomicrobium. Порівняння ефективності родів Leptothrix, Sphaerotillus, Metallogenium показало, що в умовах цих експериментів бактерії роду Leptothrix ефективніше видаляють залізо і марганець за низьких концентрацій у модельному розчині.

Повний текст PDF


 


Сторінка 1 з 16

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua