Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home
RSS


Друк PDF

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 2, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.03.005

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У БІОТЕХНОЛОГІЇ: ЕЛЕКТРОННІ МЕДИЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ Ключко О. М.

Абстракт

Мета роботи – дати огляд високорозвинутих інформаційних систем з базами даних, розроблених у медицині для застосування в біотехнології, а також використовувати цей досвід для створення нових систем. Методи для вирішення цієї проблеми – це методи сучасної інформатики та комп'ютерних наук. У даній статті на основі досліджень багатьох джерел наведені класифікація сучасних медичних інформаційних систем та детальний опис їх різних версій. Представлено також опис розробленої авторами електронної інформаційної системи з біохімічної лабораторією та захистом персональних даних, створеної для лікарні в Поліській області України, забрудненої внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Поdнbй текст PDF


 
Друк PDF

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 2, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.03.027

БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА  МЕДИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНИХ ДИФТЕРІЙНОГО ТОКСИНУ Манойлов К. Ю.

Абстракт

Метою огляду був аналіз даних літератури, пов'язаних із практичним застосуванням різноманітних похідних дифтерійного токсину. Дослідження взаємодії дифтерійного токсину з чутливими і резистентними клітинами ссавців проводили вже протягом відносно тривалого часу, однак й дотепер існують деякі невирішені проблеми, що стосуються молекулярних механізмів його функціонування. Нативний дифтерійний токсин і частини його молекули, які зберігають токсичність, використовують як інструменти у новітніх біотехнологічних методах специфічного знищення підтипів клітин у багатоклітинних організмах. Нові рекомбінантні похідні дифтерійного токсину періодично отримують у лабораторіях у всьому світу. У біологічних дослідженнях аналоги дифтерійного токсину є зручними інструментами для вивчення функцій природного токсину. Нетоксичний аналог дифтерійного токсину, протеїн CRM197, вже введено в клінічну практику як компонент вакцин і протипухлинний агент. Терапія спрямованими токсинами на основі дифтерійного токсину є потенційно  перспективною  для лікування раку, тому вивчення його похідних дифтерійного токсину має велике значення для біотехнології та медицини.

Повний текст PDF


 
Друк PDF

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 2, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.03.047

ЗАСТОСУВАННЯ БІОПЛІВОК ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ЗІ СТІЧНИХ ВОД ЗА СТАТИЧНИХ УМОВ Ogbuagu Dike Henry 1, Nwachukwu Ikenna Ndubuisi 2, Ejike Onyinye Joy

Абстракт

Метою дослідження було використання біоплівок як екотоксикологічної моделі для видалення відібраних важких металів (Cd, Cu, Cr, Zn і Pb) зі стічних вод за статичних умов. Біоплівки вирощували в трьох відградуйованих концентраціях фільтратів металів (0,625, 0,417 і 0,250%), збирали через 1, 2 і 3 тижні й аналізували на вміст важких металів. Середні значення піків в утворених біоплівках досягли максимуму на 21-й день: Cd ‒ від 0,000 до 0,040 (середнє значення = 0,00837 ± 0,002), Cu ‒ від 0,000 до 0,122 (середнє значення = 0,03929 ± 0,012), Cr ‒ від 0,000 до 0,500 (середнє значення = 0,05821 ± 0,021), Zn ‒ від 0,000 до 1,456 (середнє значення = 0,31833 ± 0,109) і Pb ‒ від 0,000 до 0,099 (середнє значення = 0,02129 ± 0,006) мг/м. Накопичення металів істотно збільшилось із часом [F (205,59) > Fcrit (3,95)] за 95%-го довірчого інтервалу. Значення для Pb були значно вищі в 0,625%-й вилуговуваній суміші фільтрату, ніж контроль (Sig F = 0,034) за P < 0,05, тимчасом як для Cd і Cu ‒ трохи вищі, ніж контрольні. Застосування біоплівки призвело до невеликого видалення важких металів зі стічних вод за статичних умов.

Повний текст PDF


 
Друк PDF

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 2, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.03.056

БІОСИНТЕЗ ЛЕТКИХ СПОЛУК ГРИБАМИ Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm. НА СУБСТРАТАХ, ЗБАГАЧЕНИХ РОСЛИННИМИ ОЛІЯМИ Власенко К. М., Кузнецова О. В.

Абстракт

Метою дослідження було проведення аналізу можливих шляхів та інтенсивності синтезу запашних сполук грибами штамами гриба Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm. у процесі інтенсивного культивування на соняшниковому лушпинні та соломі ячменю з додаванням рослинних олій (соняшникової та кукурудзяної) як потенційного джерела ненасичених жирних кислот. Використовували методи сенсорного профільного аналізу й ультрафіолетової спектроскопії. Сенсорний профільний аналіз висушених зразків плодових тіл показав підвищення інтенсивності грибних, м’ясних та трав’янистих нот запаху на субстратах з додаванням рослинних олій у концентрації 1 і 5%. Для штаму ІВК-551 відзначено зростання інтенсивності солодких і квіткових складових запаху на обох субстратах із додаванням кукурудзяної олії. УФ-спектроскопія гексанових екстрактів висушених зразків плодових тіл виявила максимуми світлопоглинання у діапазоні 200−210 нм та 260−300 нм. Спостерігали неоднакове збільшення інтенсивності світлопоглинання зразків різних штамів, культивованих на субстратах із додаванням рослинних олій.

Повний текст PDF

 


 
Друк PDF

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 3, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.03.069

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКСТРАКТІВ ГРИБІВ РІЗНИХ ВИДІВ РОДУ GANODERMA: АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНІСТЬ ТА ХРОМАТОГРАМИ В. Ракс, M. Озтурк, O. А. Васильченко, M. Ракс

Абстракт

Метою роботи було виділення біологічно активних сполук із плодових тіл грибів Ganoderma lucidum, Ganoderma adspersum і Ganoderma applanatum та оцінювання їхньої антиоксидантної активності. Для виділення використовували різні методи приготування зразків: твердо-рідинну, ультразвукову екстракцію, екстракцію в апараті Сокслета. Антиоксидантні властивості визначали спектрофотометрично, вимірюючи активність вільних радикалів. З метою отримання хроматограм виділених екстрактів застосовували  високоефективну рідинну хроматографію. В результаті аналізу метанольних екстрактів β-каротин-лінолевої кислоти виявлено високу антиоксидантну активність: оптимальні значення концентрації напівмаксимального інгібування IC50 для G. applanatum і G. adspersum становили 8,25 ± 0,88 мкг/мл та 1,70 ± 1,13 мкг/мл відповідно. Однак екстракти петролейного ефіру і хлороформу G. lucidum мали вищу антиоксидантну активність: IC50 – близько 33,66 ± 3,69 мкг/мл. Отримано хроматограми сухих компонентів ацетонових і метанольних екстрактів G. lucidum. Основним результатом застосування таких хроматограм є можливість порівняння активних компонентів різних видів грибів без використання дорогих стандартів.

Повний текст PDF

 


 


Сторінка 1 з 13

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua