Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2015 № 4
# Заголовок Статті
1 ЗАСТОСУВАННЯ ДНК-МІКРОЧИПІВ У СУЧАСНОМУ РИБНИЦТВІ Залоїло І. А., Залоїло О. В., Бучацький Л. П.
2 МІКРОБНІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ У ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕХНОЛОГІЯХ Пирог Т. П., Конон А. Д., Савенко І. В.
3 АНАЛІЗ РИНКУ ТА СТВОРЕННЯ МІКРОБНИХ БІОПРЕПАРАТІВ ДЛЯ РОСЛИННИЦТВА В УКРАЇНІ Кириченко О. В.
4 ЕФЕКТИВНІСТЬ НІТРОГЕНВМІСНИХ БІСФОСФОНАТІВ У РЕГУЛЮВАННІ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ ЗА АЛІМЕНТАРНОГО ОСТЕОПОРОЗУ У ЩУРІВ Комісаренко С. В., Волочнюк Д. М.,. Шиманський І. О. Івонін С. П., Великий М. М.
5 МЕТОВІТАН ЗАПОБІГАЄ НАКОПИЧЕННЮ ОКИСНЕНОЇ ФОРМИ ТІАМІНДИФОСФАТУ В ТКАНИНАХ ЩУРІВ ЗА ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ Пархоменко Ю. М., Донченко Г. В., Чехівська Л. І., Степаненко С. П., Меженська О. А., Є. М. Горбань
6 ФУНКЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК ЗА ДОПОМОГОЮ БІОМОЛЕКУЛ РІЗНОЇ ПРИРОДИ ДЛЯ СТАБІЛЬНОГО ДИСПЕРГУВАННЯ У ВОДІ Бурлака О. М., Пірко Я. В., Коломис О. Ф., Смертенко П. С., Глазунова В. О., Константинова Т. Є., Ємець А. І., Блюм Я. Б.
7 ВПЛИВ КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК СТАНУМУ(IV) ТА ГЕРМАНІЮ (IV) НА АКТИВНІСТЬ ПЕПТИДАЗ Bacillus thuringiensis VAR. israelensis ІМВ В-7465 Нідялкова Н. А., Варбанець Л. Д., Сейфулліна І. Й., Шматкова Н. В.
8 НОВІ ШТАМИ-ПРОДУЦЕНТИ БІОБУТАНОЛУ. III. СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ НАКОПИЧЕННЯ БУТАНОЛУ З БІОМАСИ ДРОТОПОДІБНОГО ПРОСА PANICUM VIRGATUM L. Тігунова О. О., Шульга С. М.
9 ОДЕРЖАННЯ РЕКОМБІНАНТНОГО АНАЛОГА SHB-EGF ЛЮДИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТРАНСПОЗОН–ТРАНСПОЗАЗА Короткевич Н. В., Лабинцев А. Ю., Колибо Д. В., Комісаренко С. В.
10 ЕФЕКТИ КОМПЛЕКСУ С60-ФУЛЕРЕНУ ІЗ ЦИСПЛАТИНОМ НА МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ Apis mellifera L. Кузнєцова Г. М., Оглобля О. В., Черепанов В. В., Прилуцький Ю. І., Рибальченко В. К.
11 ЗАСТОСУВАННЯ НАНОЧАСТИНОК НА ОСНОВІ ОРТОВАНАДАТІВ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ІНАКТИВАЦІЇ РОСТУ АДЕНОКАРЦИНОМИ ЕРЛІХА Гольцев А. М.1, Бабенко Н. М.1, Гаевська Ю. О., Челомбітько О. В., Дубрава Т. Г., Бондарович M. О., Останков М. В., Клочков В. К., Кавок Н. С., Малюкін Ю. В., Віннік Ю. О.
12 ФЕНОТИПОВИЙ АНАЛІЗ МУТАНТНИХ ЛІНІЙ РИСУ ІЗ ВТРАЧЕНОЮ ФУНКЦІЄЮ K+ КАНАЛУ OsTPKb Ісаєнков С. В., Міан A., Маатхус Ф. Й. М.
13 ЗАЛЕЖНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ ГЛІЦЕРОЛУ ТА ЗБРОДЖУВАННЯ ГІДРОЛІЗАТІВ КРОХМАЛЕВМІСНОЇ СИРОВИНИ ВІД КОНЦЕНТРАЦІЇ СУСЛА Олійнічук С. Т., Лисак Т. І., Маринченко Л. В.
14 СТІЙКІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ КАРСТОВИХ ПОРОЖНИН ДО n-НІТРОХЛОРБЕНЗОЛУ Суслова О. С., Рокитко П. В., Бондарь К. М., Голубенко О. О., Таширев О. Б.1

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2015 № 4

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua