Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2014 № 1
   Показати # 
# Заголовок Статті
1 МІКРОБНІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ. I. ГЛІКОЛІПІДИ Пирог Т. П., Конон А. Д.
2 МЕТОДИ АНАЛІЗУ L-АРГІНІНУ Гайда Г. , Стасюк Н. Є, Гончар М. В.
3 ФІТОЛЕКТИНИ ТА ДІАЗОТРОФИ — ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ КОМПЛЕКСНИХ БІОЛОГІЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ Кириченко О. В.
4 ОДНОЛАНЦЮГОВІ ВАРІАБЕЛЬНІ ФРАГМЕНТИ АНТИТІЛ ПРОТИИ В-СУБОДИНИЦІ ДИФТЕРІЙНОГО ТОКСИНУ, ОДЕРЖАНІ З ФАГОВОЇ БІБЛІОТЕКИ АНТИТІЛ ЛЮДИНИ Олійник О. С., Кабернюк А. А., Колибо Д. В., Комісаренко С. В.
5 ВПЛИВ С60-ФУЛЕРЕНУ, ДОКСОРУБІЦИНУ І ЇХ КОМПЛЕКСУ НА ПУХЛИННІ ТА НОРМАЛЬНІ КЛІТИНИ МИШЕЙ ЛІНІЇ BALB/с Прилуцька С. В., Діденко Г. В., Кічмаренко Ю. М., Круць О. О., Г. П., Черепанов В. В., Прилуцький Ю. І.
6 ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОПТИМАЛЬНІ УМОВИ РОБОТИ АМПЕРОМЕТРИЧНОГО БІОСЕНСОРА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АДЕНОЗИНТРИФОСФОРНОЇ КИСЛОТИ Кучеренко І. С., Солдаткін О. О., Дідух Д. Ю., Солдаткін О. П.
7 МЕТОДИКА АНАЛІЗУ МУТАЦІЙ ГЕНА CYP21A2 У ХВОРИХ НА ВРОДЖЕНУ ГІПЕРПЛАЗІЮ КОРИ НАДНИРКОВИКІВ Чернушин С. Ю., Лівшиць Л. А.
8 ФРАКЦІОНУВАННЯ КЛІТИННИХ ПОПУЛЯЦІЙ СУПЕРПАРАМАГНІТНИМИ ЧАСТИНКАМИ ІЗ ЗАДАНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПОВЕРХНІ Луцик М. Д., Бойко Н. М., Мітіна Н. Є., Ключівська О. Ю., Луцик М. М., Константинова Т. Є., Заіченко О. С., Стойка Р. С.
9 МЕХАНОМАГНІТНИЙ РЕАКТОР ДЛЯ АКТИВАЦІЇ ПРОТИПУХЛИННИХ ПРЕПАРАТІВ Орел В. Е. 1, 2, Рихальський О. Ю., Шевченко А. Д., Кондратова Ю. А., Бурлака А. П., Лукін C. М., Щепотін І. Б.
10 ВПЛИВ ЕТАНОЛУ НА СКЛАД ТА ВИХІД БІОМАСИ Dunaliella viridis TEODOR. ЗА КВАЗІНЕПЕРЕРВНОГО КУЛЬТИВУВАННЯ Божков А. І., Мензянова Н., Сисенко Є. І.
11 АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ МІКРООРГАНІЗМІВ ТА КОЛОЇДНОГО СРІБЛА Войтенко О. Ю., Подольська В. І., Грищенко Н. І., Ульберг З. Р., Якубенко Л. М.
12 НАНОЧАСТИНКИ ОКСИДУ ЄВРОПІЯ ЯК ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ МІТКИ КЛІТИННИХ КУЛЬТУР Павлович О. В.
13 ПОШУК ПРОДУЦЕНТІВ ПОЛІФЕНОЛІВ ТА ДЕЯКИХ ПІГМЕНТІВ СЕРЕД БАЗИДІОМІЦЕТІВ Федотов О. В., Велигодська А. К.
14 ГЕПАТОПРОТЕКТОРНА ДІЯ БІОПРЕПАРАТІВ ЗІ ЗНЕЖИРЕНИХ ЛЕЦИТИНІВ СОЇ ТА СОНЯШНИКУ Дроздов О. Л., Шульга С. М., Адаб М., Глух І. С.
 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2014 № 1

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua