Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2013 № 4
   Показати # 
# Заголовок Статті
1 ВІДПОВІДЬ ПУХЛИННИХ КЛІТИН НА ПРИГНІЧЕННЯ ЕКСПРЕСІЇ АДАПТЕРНОГО ПРОТЕЇНУ RUK/CIN85 РЕКОМБІНАНТНИМИ ЛЕНТИВІРУСАМИ А. А. Самойленко, Н. В. Биць, Г. В. Пасічник, Н. В. Козлова, А. В. Базалій, Д. С. Геращенко, С. Г. Шандренко, О. В. Воротніков, Т. Кітцманн, С. В. Комісаренко, Л. Б. Дробот
2 ВАЖЛИВІСТЬ І ЗНАЧУЩІСТЬ НАДАННЯ НАУКОВО ОБГРУНТОВАНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ УРЯДОВЦІВ Г. С. Пірсон
3 РОЗРОБЛЕННЯ ЛІКАРСЬКОЇ СУБСТАНЦІЇ НА ОСНОВІ ГМФ (SCTL) ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ОПОРТУНІСТИЧНИХ ІНФЕКЦІЙ ПІСЛЯ РЕНТГЕНІВСЬКОГО ОПРОМІНЕННЯ ТА ХІМІОТЕРАПІЇ РАКУ. ЗАМІНА БІБЛІОТЕКИ СИНТЕТИЧНОГО КОМБІНАТОРНОГО ТЕТРАПЕПТИДУ НА ЕКСТРАКТ ТИМУСА ТЕЛЯТИ К. Бірр
4 ПОЛІАДГЕЗИНИ: ЗАСІБ ДЛЯ ПРОНИКНЕННЯ ГРАМНЕГАТИВНИХ ПАТОГЕНІВ КРІЗЬ ІМУННИЙ БАР’ЄР В. П. Зав’ялов1, 2
5 ДЕГРАДУВАННЯ АНТРОПОГЕННИХ КОНТАМІНАНТІВ ВИЩИМИ РОСЛИНАМИ Г. Квесітадзе
6 КУЛЬТУРА ТКАНИН РОСЛИН У БІОТЕХНОЛОГІЇ: ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ В ГАЛУЗІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ СОМАТИЧНОГО ЕМБРІОГЕНЕЗУ В. А. Сидоров
7 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД У ЛІКУВАННІ РАКУ: ВНЕСОК OMIC-ТЕХНОЛОГІЙ У ДІАГНОСТИКУ ЗАХВОРЮВАННЯ С. Сушельницький
8 СУЧАСНІ МЕТОДИ ІМУНОХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ: ПОЄДНАННЯ ЧУТЛИВОСТІ ТА ШВИДКОСТІ Б. Б. Дзантієв, А. Є. Урусов, О. В. Жердєв
9 ВИКОРИСТАННЯ РЕКОМБІНАНТНОЇ ПЕРОКСИДАЗИ ХРОНУ ДЛЯ АНАЛІТИЧНИХ МЕТОДІВ О. М. Єгоров1, 2, В. Г. Григоренко1, І. П. Андреєва1, 3, М. Ю. Рубцова1
10 ПОШУК ІНГІБІТОРІВ РЕПЛІКАЦІЇ ВІРУСУ ГЕРПЕСУ: 30 РОКІВ ПІСЛЯ АЦИКЛОВІРУ О. М., Куханова М. К., Кочетков С. М.
11 ДЕЯКІ НОВІ ДАНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ НУКЛЕОЗИДІВ Михайлопуло І. А.1, Мирошников А. І.2
12 ІМУНОБІОЛОГІЯ ДИФТЕРІЇ. НОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАННЯ Колибо Д. В., Лабинцев А. А., Романюк С. І., Кобернюк А. А., Олійник О. М., Короткевич Н. В., Комісаренко С. В.
13 ВИКОРИСТАННЯ МОНОКЛОНАЛЬНИХ АНТИТІЛ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ АНТИГЕННИХ ДЕТЕРМІНАНТ І САЙТІВ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ ФІБРИНУ ВСЕРЕДИНІ МОЛЕКУЛ ФІБРИНОГЕНУ ТА ФІБРИНУ І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ТЕСТ-СИСТЕМАХ ДІАГНОСТИКИ ТРОМБОУТВОРЕННЯ Е. В. Луговськой, І. Н. Колесникова, С. В. Комісаренко
14 ОДЕРЖАННЯ МОНОКЛОНАЛЬНИХ АНТИТІЛ ДО ХОЛЕРНОГО ТОКСИНУ І ТЕРМОЛАБІЛЬНОГО ЕНТЕРОТОКСИНУ E. coli ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ БІПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ТОКСИНІВ У ОБ’ЄКТАХ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Є. В. Гришин, Т. І. Валякіна
15 КОНЦЕПЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ СИНЕРГІЇ МОНОКЛОНАЛЬНИХ АНТИТІЛ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ М. Села
 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2013 № 4

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua