Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2013 № 3
1 ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ ТОНОПЛАСТА РОСЛИННИХ ВАКУОЛЬ ТА ЇХ ПОТЕНЦІЙНЕ ЗАСТОСУВАННЯ У БІОТЕХНОЛОГІЇ С. В. Ісаєнков
2 БАКТЕРІЇ РОДУ NOCАRDIA ЯК ОБ’ЄКТИ БІОТЕХНОЛОГІЇ Т. П. Пирог, Д. І. Хом’як, Н. А. Гриценко, А. П. Софілканич, А. Д. Конон, Х. А. Покора
3 ?-АМІЛАЗИ Aspergillus flavus var. oryzae І Bacillus subtilis: CУБСТРАТНА СПЕЦИФІЧНІСТЬ ТА СТІЙКІСТЬ ДО НИЗКИ ХІМІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН К. В. Авдіюк, Л. Д. Варбанець
4 ЕНЗИМНИЙ КОНДУКТОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФРУКТОЗИ О. Є. Дудченко, В. М. Пєшкова, О. О. Солдаткін, О. П. Солдаткін, С. В. Дзядевич
5 ДІЯ ДОКСОРУБІЦИНУ, ДОСТАВЛЕНОГОВ ПУХЛИННІ КЛІТИНИ in vitro ТА in vivo НОВИМ НАНОРОЗМІРНИМ ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ОЛІГОЕЛЕКТРОЛІТНИМ НОСІЄМ Н. М. Бойко, Ю. В. Сеньків, Є. А. Шляхтіна, О. В. Ключівська, Н. Р. Скорохід, Н. Є. Мітіна, Т. В. Скорохода, М. M. Москвін, О. С. Заіченко, Р. С. Стойка
6 ВЛАСТИВОСТІ ІЗОЛЬОВАНИХ КЛІТИН НЕРВОВОЇ ТКАНИНИ НОВОНАРОДЖЕНИХ ЩУРІВ У КУЛЬТУРІ О. М. Сукач, Т. Д. Ляшенко, М. В. Шевченко
7 ОЧИЩЕННЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО МАНОЗОСПЕЦИФІЧНОГО ЛЕКТИНУ ІЗ ЦИБУЛИН ГІАЦИНТИКА ГОСТРОЛОПАТЕВОГО (Hyacinthella аcutiloba K. Perss.) В. О. Антонюк, Л. В. Панчак, М. О. Старикович, Х. C. Струтовська, Р. С. Стойка
8 НАКОПИЧЕННЯ СПОЛУК ФЕНОЛЬНОЇ ПРИРОДИ В КУЛЬТУРІ ТРАНСФОРМОВАНИХ КОРЕНІВ РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ ЕКСПЛАНТІВ ГРЕЧКИ ЗВИЧАЙНОЇ (Fagopyrum esculentum Moench) О. В. Ситар, А. М. Габр, Н. Ю. Таран, І. М. Сметанська
9 ОПТИМІЗАЦІЯ ЕКСТРАГУВАННЯ ФРУКТАНІВ ІЗ КУЛЬТИВОВАНИХ in vitro «БОРОДАТИХ» КОРЕНІВ ЦИКОРІЮ К. С. Мазник, Н. А. Матвєєва
10 ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗИДІАЛЬНИХ ГРИБІВ — ПРОДУЦЕНТІВ КАТАЛАЗИ Т. Є. Волошко, О. В. Федотов
11 ВИЯВЛЕННЯ АНТИТІЛ ДО ЗБУДНИКА ВІРУСНОЇ ДІАРЕЇ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ І. В. Горайчук, В. І. Болотін, А. П. Герілович, О. С. Солодянкін, Р. О. Кучерявенко, В. В. Кучерявенко
12 ДЕЯКІ БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРИБА Cordyceps militaris (L.: Fr.) Fr. (Ascomycota) ЯК ПРОДУЦЕНТА ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН О. Б. Михайлова,Н. Л. Поєдинок
13 СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІПОСОМНОЇ ФОРМИ АДЕНОЗИН-5-ТРИФОСФАТУ ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ О. В. Хробатенко, Н. В. Притульська, С. М. Шульга
14 ЗАЛЕЖНІСТЬ АКТИВНОСТІ ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНИХ ЕНЗИМІВ МОНО- ТА ДИКАРІОТИЧНИХ КУЛЬТУР Stereum hirsutum (Wild.) Gray (Basidiomycetes) ВІД СУБСТРАТУ С. М. Бойко, М. Є. Рязанова
15 ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ У ГАЛУЗІ МІКРОБНОЇ ЕКОЛОГІЇ ЛЮДИНИ ТА СТВОРЕННЯ ПРОБІОТИКІВ С. А. Старовойтова

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2013 № 3

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua