Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2012 № 1

ISSN 1995-5537

Науковий журнал

БІОТЕХНОЛОГІЯ
Т. 5, № 1, 2012

ЗМІСТ

1 КІНЕТИКА СУБСТРАТЗАЛЕЖНОГО РОСТУ ВОДЯНОГО ГІАЦИНТА Eichornia crassipes (Martius.) С. Ю. Гoрбунoвa,М. В. Фомін
2 ВУГЛЕЦЕВІ НАНОТРУБКИ ЯК МОДУЛЯТОРИ СПОНТАННОЇ СКОРОЧУВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ГЛАДЕНЬКИХ М’ЯЗІВ КИШЕЧНИКА Н. В. Меленевська, О. В. Цимбалюк, О. В. Романенко, Т. Л. Давидовська, Ю. І., Прилуцький, В. В. Черепанов, О. А. Марченко
3 ЛАБОРАТОРНІ ФЕРМЕНТЕРИ ЄМНІСНОГО ТИПУ Ю. І. Сидоров
4 ЗАЛЕЖНІСТЬ АДАПТОГЕННОЇ ДІЇ ПРЕПАРАТУ МЕТІУР НА РОСЛИНИ ЗА УМОВ СОЛЬОВОГО СТРЕСУ ВІД ЙОГО МОЛЕКУЛЯРНОЇ СТРУКТУРИ Т. О. Палладіна, Ж. І. Рибченко, О. О. Контурська
5 КУЛЬТИВУВАННЯ БАЗИДІОМІЦЕТІВ — АКТИВНИХ ПРОДУЦЕНТІВ ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНИХ ЕНЗИМІВ І. Загальна целюлозолітична активність культуральних фільтратів базидіоміцетів К. Г. Древаль, М. І. Бойко
6 ІМУНОСЕНСОРНА ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИТІЛ ДО ВІРУСУ ЕПШТЕЙНА-БАРР Н. В. Нестерова, С. Л. Рибалко, С. Д. Загородня, Г. В. Баранова, А. В. Головань
7 ВИДОСПЕЦИФІЧНА ДЕТЕКЦІЯ ЗБУДНИКА СИБІРКИ О. Ю. Лиманська, Л. О. Муртазаєва, О. П. Лиманський
8 ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА АНТИПРОЛІФЕРАТИВНА АКТИВНІСТЬ ФРАКЦІЙ МЕТАНОЛЬНОГО ЕКСТРАКТУ БАЗИДІОМ Lactarius pergamenus (Fr.)Fr Л. В. Панчак, О. Ю. Ключівська, М. В. Цивінська, Р. С. Стойка, Р. Б. Лесик, В. О. Антонюк
9 AУКСОТРОФНОСТЬ ПРОДУЦЕНТОВ ЛИЗИНА А. С. Андрияш, Г. М. Заболотная, С. М. Шульга
10 ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ОТРИМАННЯ ОЧИЩЕНОЇ СУБСТАНЦІЇ РЕКОМБІНАНТНОГО АЛЬФА-2В ІНТЕРФЕРОНУ ЛЮДИНИ ІЗ ФРАКЦІЇ РОЗЧИННОГО ПРОТЕЇНУ, ЕКСПРЕСОВАНОГО У БАКТЕРІЯХ Escherichia coli Л. М. Коршун, І. В. Орловська, Л. М. Мойса, М. І. Вудмаска, А. І. Мельник, А. Ю. Горлов, С. В. Міхалап, М. Я. Співак
 
Сторінка 1 з 2

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2012 № 1

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua