Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2011 № 6

ISSN 1995-5537

Науковий журнал

"БІОТЕХНОЛОГІЯ"
том 4, № 6, 2011

ЗМІСТ

1 ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ХІМІЧНОЇ МОДИФІКАЦІЇ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ГРИБНИХ ГЛІКОЗИДАЗ Н. В. Борзова, Л. Д. Варбанець
2 ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИПУХЛИННОГО ЕФЕКТУ НЕМОДИФІКОВАНИХ ФУЛЕРЕНІВ C60 І ДОКСОРУБІЦИНУ С. В. Прилуцька, А. П. Бурлака, Ю. І. Прилуцький, У. Ріттер, П. Шарф
3 ВПЛИВ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА НА БІОСИНТЕЗ ПРОТЕЇНІВ, ВУГЛЕВОДІВ І ЛІПІДІВ У Chlorella vulgaris Beijer А. І. Горда, В. В. Грубінко
4 ЖИВИЛЬНІ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ in vitro КАНИН Ungernia victoris Vved. ex Artjushenko О. М. Бублик, І. О. Андрєєв, К. В. Спірідонова, Л. П. Можилевська, В. А. Кунах
5 РІСТ Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. І G. lucidum (Curtis) P. Karst. ТА СИНТЕЗ ЕКЗОПОЛІСАХАРИДІВ В УМОВАХ ГЛИБИННОГО КУЛЬТИВУВАННЯ Т. А. Круподьорова
6 СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ ТА ТОКСИЧНІСТЬ НАНОЧАСТИНОК ОКСИДІВ СРІБЛА ТА МІДІ І. М. Андрусишина, І. О. Голуб, Г. Г. Дідікін, С. Е. Літвин, Т. Ю. Громовий, В. Ф. Горчев, В. О. Мовчан
7 ВПЛИВ ЛЕКТИНУ СОЇ НА МЕТАБОЛІЗМ ТА СИМБІОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ШТАМІВ Bradyrhizobium japonicum Д. М. Ситніков, О. Д. Кругова, Н. М. Мандровська
8 ОКИСНЕННЯ ФЕНОЛУ КОВАЛЕНТНО ІММОБІЛІЗОВАНОЮ ПЕРОКСИДАЗОЮ ХРОНУ І. І. Романовська, О. В. Осійчук, С. С. Декіна, Ю. А. Шестеренко, О. В. Севастьянов, Т. Ю. Громовий
9 ДИНАМІКА КЛІТИННИХ СИСТЕМ in vitro. ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ У ЧАСІ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ СИСТЕМИ КУЛЬТУРИ ТКАНИН РАУВОЛЬФІЇ ЗМІЇНОЇ НА ПАСАЖНОМУ РІВНІ Н. Ю. Мірюта, В. А. Кунах
10 ОТРИМАННЯ ТРАНСГЕННИХ РОСЛИН МОРКВИ (Daucus carota L.), ЩО ЕКСПРЕСУЮТЬ ГЕНИ СЕКРЕТОРНИХ ПРОТЕЇНІВ Mycobacterium tuberculosis Ю. С. Лучаківська, О. М. Кіщенко, М. Ю. Василенко, Ю. В. Симоненко, Н. В.
 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2011 № 6

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua