Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2010 № 3

ISSN 1995-5537

Науковий журнал

"БІОТЕХНОЛОГІЯ"

т. 3, № 3, 2010

ЗМІСТ


1 БІОСИНТЕЗ ЛІПІДІВ ДРІЖДЖАМИ RHODOTORULA GRACILIS С. М. Шульга, А. Ф. Ткаченко, Н. Е. Бейко, А. І. Хоменко, А. С. Андріяш
2 МОДИФІКАЦІЯ ГЕНІВ ТРАНСКРИПЦІЙНИХ ФАКТОРІВ РОДИНИ STAT МЕТОДОМ ВАС-РЕКОМБІНАЦІЇ А. О. Цирульник, В. В. Снітинський, Р. С. Стойка
3 ЗМІЩЕННЯ СТАТЕВОГО СПІВВІДНОШЕННЯ У КУРЕЙ ПІСЛЯ ДОВГОТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ ЯЄЦЬ М. Т. Тагіров
4 ВИВЧЕННЯ ЗДАТНОСТІ ДО ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ В ОСТЕОГЕННОМУ ТА АДИПОГЕННОМУ НАПРЯМКАХ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИНКІСТКОВОГО МОЗКУ ЛЮДИНИ КЛОНАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ Н. Г. Скоробогатова, Ю. О. Петренко, Н. О. Волкова, О. Ю. Петренко
5 ТРАДИЦІЙНІ ТА БІОСЕНСОРНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МОНО- І ДИСАХАРИДІВ В. М. Пэшкова, О. Я. Саяпына, О. О. Солдаткын, С. В. Дзядевич
6 СПЕЦИФІЧНІСТЬ, ПОВ’ЯЗАНА З ХАЗЯЇНОМ РОЗГАЛУЖЕНОЇ МІКОРИЗИ, ЩОДО ЖИВИЛЬНОГО І ГІДРОЛОГІЧНОГО ГРАДІЄНТА ҐРУНТУ А. Нальян, Дж. Ван Клей, К. Струп, О. Мартинова-Ван Клей
7 ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА НА ЕКСПРЕСІЮ ЦИРКАДІАЛЬНИХ ГЕНІВ ТА 6-ФОСФОФРУКТО-2-КІНАЗИ/ФРУКТОЗО-2,6-БІСФОСФАТАЗИ-4 У ГОЛОВНОМУ МОЗКУ ЩУРІВ Д. О. Мінченко, І. В. Божко, Т. О. Зінченко, В. Г. Михальченко, О. П., Яворовський, О. Г. Мінченко
8 ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА МІКРОРОЗМНОЖЕННЯ IN VITRO РОСЛИН АНТАРКТИКИ Н. А. Матвєєва, В. Б. Белокурова, В. А. Рудас, О. В. Тищенко, М. В. Кучук;
9 ОТРИМАННЯ РЕКОМБІНАНТНИХ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ ФРАГМЕНТІВ СТРЕПТОКІНАЗИ Л. Л. Карбовський, В. В. Скалка, О. Г. Мінченко
10 ОЦІНКА IN VIVO ДНК-УШКОДЖУВАЛЬНОЇ ДІЇ НАНОЧАСТИНОК ЗОЛОТАРІЗНОГО РОЗМІРУ С. М. Дибкова, Л. С. Рєзніченко, Т. Г. Грузіна, З. Р. Ульберг
 
Сторінка 1 з 2

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2010 № 3

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua