Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2009 № 2

ISSN 1995-5537

 

Науковий журнал

"БІОТЕХНОЛОГІЯ"

т. 2, № 2, 2009

ЗМІСТ

1 ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТІВ СТРЕСУ ЛІОФІЛІЗАЦІЇ ЗА ІНТЕНСИВНІСТЮ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ ТА ОКИСНЮВАЛЬНОЇ МОДИФІКАЦІЇ ПРОТЕЇНІВ У МЕМБРАНАХ КЛІТИН МІКОПЛАЗМ М. Є. Романько
2 ФІЛОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СІКВЕНСІВ МАТУРАЗИ K, РИБУЛОЗО-1,5-ДИФОСФАТКАРБОКСИЛАЗИ (RBCL) ТА СТРУКТУРИ ПИЛКУ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ AMARANTHACEAE JUSS О. О. Мартинюк, А. Г. Налян, Д. Е. Ван-Клей, О. В. Мартинова-Ван-Клей
3 ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК АМОРФНОГО ВИСОКОДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЕМУ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНУ РІВНОВАГУ ТКАНИН ЩУРІВ В. А. Стежка, О. Б. Леоненко, В. М. Зінченко, О. Ю. Матвєєва, В. О. Мовчан Государственное учреждение «Институт медицины труда АМН Украины», Киев
4 ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ СИНТЕЗУ КОН’ЮГАТІВ ПРОТЕЇНУ А З КОЛОЇДНИМ ЗОЛОТОМ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДЛЯ ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ А. Ю. Лабинцев, О. С. Олійник, А. А. Кабернюк, О. Ю. Чуніхін, В. Ф. Горчев, Т. О. Курченко, В. І. Чернишов, Д. В. Колибо
5 ФЕНОЛЬНІ СПОЛУКИ ВИНОГРАДНОЇ ЛОЗИ: СТРУКТУРА, АНТИОКИСНЮВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ, ЗАСТОСУВАННЯ В. А. Барабой
6 ВУГЛЕЦЕВІ НАНОТРУБКИ ЯК НОВИЙ КЛАС МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ НАНОБІОТЕХНОЛОГІЇ С. В. Прилуцька, О. В. Ременяк, Ю. В. Гончаренко, Ю. І. Прилуцький
7 МІКРОБНІ ?-ГЛЮКОЗИДАЗИ: КЛАСИФІКАЦІЯ, СУБСТРАТНА СПЕЦИФІЧНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМ ДІЇ Н. В. Борзова
8 ЦЕЛЮЛОЗОДЕГРАДУЮЧІ СИСТЕМИ МІКРООРГАНІЗМІВ: БІОСИНТЕЗ, ВЛАСТИВОСТІ ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ Н. В. Борзова, Л. Д. Варбанець
9 ІМУНОСОРБЦІЯ В ЛІКУВАННІ АВТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ К. І. Бардахівська, Н. М. Гуріна, Т. М. Кучмеровська, В. Г. Ніколаєв
10 ВИЗНАЧЕННЯ Т-2 ТОКСИНУ ЗА ДОПОМОГОЮ ІМУНОСЕНСОРА НА ОСНОВІ ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСУ О. С. Гойстер, Г. О. Хмельницький, С. В. Дзядевич, В. І. Назаренко, О. Г. Мінченко

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2009 № 2

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua