Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2019 № 6 СТВОРЕННЯ ВЕКТОРІВ ДЛЯ Agrobacterium-ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ ГЕНЕТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ РОСЛИН ІЗ ЦІЛЬОВИМ СИНТЕТИЧНИМ ГЕНОМ cry1Ab, ЯКИЙ КОДУЄ СТІЙКІСТЬ ДО ШКІДНИКІВ РЯДУ ЛУСКОКРИЛИХ А. М. Тараненко, І. О. Нітовська, Л. Г. Великожон, П.Д. Майстров, М. В. Кучук, Б. В. Моргун
Друк PDF

ISSN 2410-776X (електронна версія)
ISSN 2410-7751 (друкований варіант)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 6, 2019
https://doi.org/10.15407/biotech12.06.056
С. 56-64, бібліогр. 29, англ.
УДК: 577.21+632.78+57.084.1

СТВОРЕННЯ ВЕКТОРІВ ДЛЯ Agrobacterium-ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ ГЕНЕТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ РОСЛИН ІЗ ЦІЛЬОВИМ СИНТЕТИЧНИМ ГЕНОМ cry1Ab, ЯКИЙ КОДУЄ СТІЙКІСТЬ ДО ШКІДНИКІВ РЯДУ ЛУСКОКРИЛИХ

А. М. Тараненко1, І. О. Нітовська1, Л. Г. Великожон 1,2, П.Д. Майстров 1, М. В. Кучук1, Б. В. Моргун1, 2

1Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ, Київ
2Інститут фізіології рослин і генетики НАНУ, Київ

Метою дослідження було створення генетичних конструкцій для Agrobacterium-опосередкованої трансформації рослин, які містили б синтетичний ген cry1Ab, та їх тестування шляхом трансформації тютюну з подальшим проведенням молекулярно-генетичного аналізу отриманих рослин для підтвердження події трансформації.

Застосовували базові методики клонування ДНК, Agrobacterium-опосередковану трансформацію Nicotiana tabacum L. методом листкових дисків, селекцію трансформантів in vitro, аналіз присутності трансгенів у рослинній ДНК, детекцію експресії гена cry1Ab методом ПЛР зі зворотною транскрипцією. У ході дослідження було сконструйовано вектори рСВ182 і рСВ241 із вмістом синтетичного гена cry1Ab. Створеними векторами здійснено Agrobacterium-опосередковану трансформацію тютюну та отримано рослини-регенеранти, які містили трансгени у своїй ДНК. Підтверджено експресію трансгена cry1Ab в одержаних трансформантах тютюну методом ЗТ-ПЛР. У результаті Agrobacterium-опосередкованої трансформації рослин векторами рСВ182 і рСВ241 із вмістом синтетичного гена cry1Ab стійкості до лускокрилих комах, можна отримувати трансгенні рослини, у яких відбувається експресія трансгена.

Ключові слова: cry1Ab, Nicotiana tabacum L., Agrobacterium-опосередкована трансформація, ПЛР-аналіз, трансгенез.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008
 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2019 № 6 СТВОРЕННЯ ВЕКТОРІВ ДЛЯ Agrobacterium-ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ ГЕНЕТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ РОСЛИН ІЗ ЦІЛЬОВИМ СИНТЕТИЧНИМ ГЕНОМ cry1Ab, ЯКИЙ КОДУЄ СТІЙКІСТЬ ДО ШКІДНИКІВ РЯДУ ЛУСКОКРИЛИХ А. М. Тараненко, І. О. Нітовська, Л. Г. Великожон, П.Д. Майстров, М. В. Кучук, Б. В. Моргун

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua