Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2019 № 5 КОМП'ЮТЕРНЕ РОЗПІЗНАВАННЯ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН НА ОСНОВІ ЇХ ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК О. М. КЛЮЧКО , А.Я.БІЛЕЦЬКИЙ
Друк PDF

ISSN 2410-776X (електронна версія
ISSN 2410-7751 (друкований варіант)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 5, 2019
https://doi.org/10.15407/biotech12.05.005
С. 5-28, бібл. 140, англ.
УДК: 004:591.5:612:616-006

КОМП'ЮТЕРНЕ РОЗПІЗНАВАННЯ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН НА ОСНОВІ ЇХ ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

О. М. КЛЮЧКО1 , А.Я.БІЛЕЦЬКИЙ 2

1Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України,
1,2 Національний авіаційний університет, м. Київ

Завданням даного огляду був аналіз результатів електрофізіологічних досліджень деяких біологічно активних хімічних речовин з метою визначення закономірностей між їх хімічною структурою і ефектами, які вони спричинять. Пропонується також застосовувати дані закономірності для вдосконалення логічного модуля біотехнічної експертної системи, що працює з використанням модульного принципу, на основі об'єктно-орієнтованого і регресійного аналізу. В роботі проаналізовані дані електрофізіологічних досліджень антагоністів глутаматергічних рецепторів: фенол- та індол-похідних отриманих з отрут павуків видів Arthropodae. Деякі характеристики блокування рецепторів даними токсинами були використані для демонстрації емпіричних закономірностей між хімічними структурами антагоністів і їх електрофізіологічними ефектами. У роботі обговорюється можливість практичного використання подібних закономірностей для моніторингу шкідливих забруднюючих речовин навколишнього середовища - фенол- і індол-похідних, а також розробки нових методів їх якісного і кількісного аналізу.

Ключові слова: токсини, антагоністи рецепторів, трансмембранний електричний струм, біологічні експертні системи, електронні інформаційні системи, біоінформатика.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2019

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2019 № 5 КОМП'ЮТЕРНЕ РОЗПІЗНАВАННЯ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН НА ОСНОВІ ЇХ ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК О. М. КЛЮЧКО , А.Я.БІЛЕЦЬКИЙ

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua