Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2019 № 5 КОМП'ЮТЕРНЕ РОЗПІЗНАВАННЯ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН НА ОСНОВІ ЇХ ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК О. М. КЛЮЧКО , А.Я.БІЛЕЦЬКИЙ
Друк PDF

ISSN 2410-776X (електронна версія
ISSN 2410-7751 (друкований варіант)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 5, 2019
https://doi.org/10.15407/biotech12.05.005
С. 5-28, бібл. 140, англ.
УДК: 004:591.5:612:616-006

КОМП'ЮТЕРНЕ РОЗПІЗНАВАННЯ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН НА ОСНОВІ ЇХ ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

О. М. КЛЮЧКО1 , А.Я.БІЛЕЦЬКИЙ 2

1Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України,
1,2 Національний авіаційний університет, м. Київ

Метою огляду був аналіз результатів електрофізіологічних досліджень деяких біологічно активних хімічних речовин для визначення закономірностей між їхньою структурою та ефектами, які вони спричиняють. Запропоновано також використовувати ці закономірності для вдосконалення логічного модуля біотехнічної експертної системи, яка працює з використанням модульного принципу на основі об’єктн оорієнтованого та регресійного аналізу. В роботі проаналізовано дані електрофізіологічних досліджень антагоністів глутаматергічних рецепторів: фенол- та індолпохідних, отриманих з отрут павуків видів Arthropodae. Деякі характеристики блокування рецепторів цими токсинами було використано для демонстрації емпіричних закономірностей між хімічними структурами антагоністів та їх електрофізіологічними ефектами. Обговорено можливість практичного застосування подібних закономірностей для моніторингу шкідливих забруднювальних речовин навколишнього середов ища — фенол- та індолпохідних, а також розроблення нових методів їх якісного та кількісного аналізу.

Ключові слова: токсини, антагоністи рецепторів, трансмембранний електричний струм, біологічні експертні системи, електронні інформаційні системи, біоінформатика.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2019

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2019 № 5 КОМП'ЮТЕРНЕ РОЗПІЗНАВАННЯ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН НА ОСНОВІ ЇХ ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК О. М. КЛЮЧКО , А.Я.БІЛЕЦЬКИЙ

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua