Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2019 № 5 Математична модель опису життєздатності живців плодово-ягідних культур після кріоконсервування Л. В. Горбунов, І. В. Петров, О. В. Звягінцева
Друк PDF

ISSN 2410-776X (електронна версія)
ISSN 2410-7751 (друкований варіант)


"Biotechnologia Acta" Т. 12, № 5, 2019
https://doi.org/10.15407/biotech12.05.089
С. 89-100, бібл. 25, англ
УДК: 635.076:57.043

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПИСУ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ЖИВЦІВ ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ КУЛЬТУР ПІСЛЯ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ

Л. В. Горбунов1, І. В. Петров2, О. В. Звягінцева1

1Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
2Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, Харків

Розроблено математичну модель, що спрощує процес визначення оптимальних параметрів, які забезпечують максимальну життєздатність деконсервованих живців плодово-ягідних культур. Визначено величини мінімальної кількості внутрішньоклітинної води − η1min, що мінімізують ймовірність плазмолізу і − η2min утворення внутрішньоклітинного льоду з урахуванням гетерогенності біооб'єкта.

Розраховано величини вільної води − Δη, що утворюють кристали льоду всередині клітини за кріоконсервування різних сортотипів плодово-ягідних культур. Визначено оптимальні умови зневоднення живців (температура Ti і час витримки t2, мінімальна кількість внутрішньоклітинної води − ηmin), що забезпечують максимальну життєздатність під час їх сушіння й низькотемпературної адаптації до кріоконсервування. Індивідуальні особливості життєздатності деконсервованих живців різних порід кількісно відображено в показниках вільної води Δη. Максимальної життєздатності деконсервованих живців берези і чорної смородини досягнено за умови, коли внутрішньоклітинна вода знаходиться у зв'язаному, вітрифікованому стані Δη=0. Розраховане Δη˃0 для живців різних сортів яблук, груш, малини, призводить до зниження життєздатності, а повна відсутність зв'язаної води − ηс для сливи, абрикоса, винограду унеможливлює отримання життєздатних зразків після низькотемпературного кріоконсервування.

Ключові слова: математична модель, кріоконсервація, живці плодово-ягідних культур, життєздатність.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2019

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2019 № 5 Математична модель опису життєздатності живців плодово-ягідних культур після кріоконсервування Л. В. Горбунов, І. В. Петров, О. В. Звягінцева

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua