Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home
Друк PDF

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 4, 2019
https://doi.org/10.15407/biotech12.94.019

КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ ГЕРМАНІЮ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ АКТИВНОСТІ α-L-РАМНОЗИДАЗ

Гудзенко О. В., Варбанець Л. Д., Сейфулліна І. Й.,2Марцинко О. Е., Пірожок О. В., Чебаненко О. А.

Абстракт

Метою роботи було дослідити вплив ряду координаційних сполук германію, зокрема катіон-аніонного типу, на активність α-L-рамнозидаз трьох продуцентів: Cryptococcus аlbidus 1001, Eupenicillium erubescens 248 та Penicillium tardum ІМВ F-100074. α-L-рамнозидазну активність визначали методом Davis, використовуючи як субстрат нарингін. Специфічна α-L-рамнозидазна активність препаратів становила 12 од/мг  протеїну для C. аlbidus, 120 од/ мг  для E. еrubescens і 27 од/ мг  для P. tardum. Вміст протеїну в препаратах – 0,01 мг/мл. Як модифікатори активності ензимів застосовували координаційні сполуки германію, що їх було синтезовано у водно-спиртовому розчині за однотипними методиками. У всіх сполуках реалізується однаковий біс(цитрато)германатний аніон, але змінюється склад катіона: протонована форма фенантроліну і біпіридину або комплексні катіони d-металів. Встановлено, що жодна з комплексних сполук не виявляла інгібуючої дії на активність досліджуваних ензимів. Максимальний активуючий ефект відзначено у разі використання 0,1%-ї концентрації трис(біпіридин)нікель(II) біс(цитрато)германат моногідрату для α-L-рамнозидаз C. albidus (у 10 разів), E. еrubescens (у 2,5 раза) та P. tardum (у 5 разів). Водночас біпіридиній біс(цитрато)германат дигідрат у цій самій концентрації підвищував активність на 45, 47 та 60 % відповідно. Таким чином, у результаті проведеної роботи показано, що ці дві сполуки можуть слугувати ефекторами досліджуваних ензимів.

Повний текст PDF


 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua