Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home
Друк PDF

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 4, 2019
https://doi.org/10.15407/biotech12.04.034

ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ АЗОТУ НА ФОТОІНДУКОВАНУ РОСТОВУ, ЕНЗИМАТИЧНУ  АКТИВНІСТЬ І СИНТЕЗ МЕЛАНІНУ Inonotus obliquus (Ach.:Pers.) Pilát

Поєдинок Н. Л., Тугай Т. І., Тугай А. В., Михайлова О. Б., Сергійчук Н. М.,5А. М. Негрийко

Абстракт

Метою роботи було вивчити вплив концентрації азоту на фотоіндуцію ростової, ензимної активності та синтез меланіну лікувального гриба Inonotus obliquus (Ach.: Pers.) Pilát. із Колекції культур шапинкових грибів Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. Опромінений світлом низької інтенсивності різної когерентності та в різних діапазонах довжин хвиль міцелій культивували в динамічному режимі на глюкозо-пептонному середовищі з різними концентраціями загального азоту.

Отримані результати дослідження не виявили достовірного впливу концентрації азоту на фотоіндуковану стимуляцію росту I. оbliquus. Збільшення накопичення біомаси фотоактивованим в різних режимах міцелієм, порівняно з неопроміненим, було практично однаковим у всіх варіантах досліду. Встановлено достовірну залежність фотостимуляції синтезу меланіну від концентрації азоту в середовищі. Зниження концентрації азоту збільшує стимулювальний ефект низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 488 нм більш ніж у 2 рази. Використання живильних середовищ зі зниженим вмістом джерела азоту є доцільним для підвищення фотоіндукованого стимулювального ефекту за отримання позаклітинної каталази, тирозинази і поліфенолоксідази, внутрішньоклітинної пероксидази.

Таким чином, параметри культивування I. оbliquus і режими світлового оброблення посівного міцелію слід коригувати відповідно до цільових біологічно активних компонентів.

Повний текст PDF


 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua