Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home
Друк PDF

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 4, 2019
https://doi.org/10.15407/biotech12.04.043

ДИНАМІКА АКТИВНОСТІ ЕНЗИМІВ У МОЗКУ ЩУРІВ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ГІПОКСІЇ

Рашидова А. М., Бабазаде С. Н., Мамедханова В.  В., Абієва Е. Ш.

Абстракт

Метою роботи було вивчити динаміку активності лактатдегідрогенази (ЛДГ; КФ 1.1.1.27), аконітази (AК; КФ 4.2.1.3), НАД-залежної малатдегідрогенази (МДГ; КФ 1.1.1.37) та сукцинатдегідрогенази (СДГ; КФ 1.3.99.1) в гомогенатах і субфракціх структур мозку щурів, які зазнали гіпоксії в 11‒15-й дні пренатального розвитку, та їхню роль у формуванні компенсаторно-адаптивних механізмів структур мозку в постнатальному онтогенезі. Виявлено, що підвищення активності ЛДГ і МДГ (P <0.001; P <0.01, відповідно) в структурах мозку щурів запобігає метаболічним порушенням у механізмах регуляції біосинтетичних і біоенергетичних процесів у мозку. Пренатальна гіпоксія підвищує активність АК в постнатальному розвиткові, і цей процес має оборотний характер (P <0.01). Найвищі показники активності СДГ було відзначено в гіпоталамусі й мозочку 30-денних щурів порівняно з іншими структурами (P <0.001). На підставі отриманих даних можна зробити висновок, що гіпоксія на стадії органогенезу призводить до зміни процесу енергозабезпечення структур мозку і, можливо, є незворотною. Аналіз змін в ензиматичній системі в онтогенезі дає змогу ідентифікувати механізми адаптації й оцінити динаміку активності досліджуваних ензимів за зміни функціонального стану, що уможливлює виявлення адаптаційні резервів ензимів ЛДГ, АК, МДГ і СДГ в мозку після впливу гіпоксії.

Поний текст PDF


 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua