Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2019 № 4 СИНЕРГІЧНА ДІЯ НА МІКРООРГАНІЗМИ КОМПЛЕКСУ ЕФІРНИХ ОЛІЙ З ІНШИМИ БІОЦИДАМИ Пирог Т. П. , Ключка І. В. , Ключка Л. В.
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 4, 2019
https://doi.org/10.15407/biotech12.04.005
С. 5-18, бібліогр. 47, англ.
УДК: 579.663

СИНЕРГІЧНА ДІЯ ЕФІРНИХ ОЛІЙ З БІОЦИДАМИ НА МІКРООРГАНІЗМИ

Пирог Т. П. , Ключка І. В. , Ключка Л. В.

Національний університет харчових технологій, Київ

В огляді наведено дані  літератури і результати власних досліджень стосовно синергізму антимікробної активності ефірних олій з антибіотиками щодо бактерій  родини Enterobacteriaceae, родів Staphylococcus, Pseudomonas, Acinetobacter, синтетичним антифунгальним препаратом флуконазолом – щодо дріжджів роду Candida,  поверхнево-активними речовинами мікробного походження – щодо бактеріальних і  дріжджових тест-культур, а також про синергічну дію комплексу ефірних олій з антимікробними сполуками (антибіотики, ензими, поверхнево-активні речовини) на біоплівки. Використання суміші ефірних олій з іншими біоцидами дає змогу  зменшити у кілька разів мінімальні iнгібувальні концентрації кожного з компонентів  окремо, а також знизити ймовірність появи резистентних до антибіотиків  форм патогенних бактерій і дріжджів завдяки антимікробній дії ефірних олій, що виявляється у порушенні функції плазматичної мембрани мікроорганізмів. Обговорюються  перспективи практичного використання комплексу  ефірних олій з антибіотиком нізином у харчовій промисловості та  іншими антибіотиками – у ветеринарії.

Ключові слова: ефірні олії, антимікробні сполуки, синергізм антимікробної дії, деструкція  біоплівок

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2019

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 4, 2019

https://doi.org/10.15407/biotech

С. 5-18, библ. 47, англ.
УДК:
579.663

СИНЕРГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НА МИКРООРГАНИЗМЫ КОМПЛЕКСА ЭФИРНЫХ МАСЕЛ С ДРУГИМИ БИОЦИДАМИ

Т. П. Пирог, И. В. Ключка, Л. В. Ключка

Национальный университет пищевых технологий, Киев

В обзоре представлены данные литературы и результаты собственных исследований о синергизме антимикробной активности эфирных масел с антибиотиками относительно бактерий семейства Enterobacteriaceae, родов Staphylococcus, Pseudomonas, Acinetobacter, синтетическим антифунгальным препаратом флуконазолом – по отношению к дрожжам рода Candida, поверхностно-активными веществами микробного происхождения – относительно бактериальных и дрожжевых тест-культур, а также о синергическом действии комплекса эфирных масел с антимикробными соединениями (антибиотики, энзимы, поверхностно-активные вещества) на биопленки. Использование смеси эфирных масел с другими биоцидами позволяет уменьшить в несколько раз минимальные ингибирующие концентрации каждого из компонентов в отдельности, а также снизить вероятность появления резистентных к антибиотикам форм патогенных бактерий и дрожжей благодаря антимикробному действию эфирных масел, проявляющемуся в нарушении функции плазматической мембраны микроорганизмов. Обсуждаются перспективы практического использования комплекса эфирных масел с антибиотиком низином в пищевой промышленности и другими антибиотиками − в ветеринарии.

Ключевые слова: эфирные масла, антимикробные соединения, синергизм антимикробного действия, деструкция биопленок

Normal 0 21 false false false UK X-NONE X-NONE
 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2019 № 4 СИНЕРГІЧНА ДІЯ НА МІКРООРГАНІЗМИ КОМПЛЕКСУ ЕФІРНИХ ОЛІЙ З ІНШИМИ БІОЦИДАМИ Пирог Т. П. , Ключка І. В. , Ключка Л. В.

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua