Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2019 № 4 КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ ГЕРМАНІЮ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ АКТИВНОСТІ α-L-РАМНОЗИДАЗ 1Гудзенко О. В., 1Варбанець Л. Д., Сейфулліна І. Й., Марцинко О. Е., Пірожок О. В., Чебаненко О. А.
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 4, 2019
https://doi.org/10.15407/biotech12.04.019
С. 19-26, бібліогр. 27, англ.
УДК:  541.49:546.732/3:547.496.2

КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ ГЕРМАНІЮ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ АКТИВНОСТІ α-L-РАМНОЗИДАЗ

1Гудзенко О. В., 1Варбанець Л. Д., 2Сейфулліна І. Й., 2Марцинко О. Е., 2Пірожок О. В., 2Чебаненко О. А.

1 Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ
2 Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Україна

Метою роботи було дослідити вплив ряду координаційних сполук германію, зокрема катіон-аніонного типу, на активність α-L-рамнозидаз трьох продуцентів: Cryptococcus аlbidus 1001, Eupenicillium erubescens 248 та Penicillium tardum ІМВ F-100074. α-L-рамнозидазну активність визначали методом Davis, використовуючи як субстрат нарингін. Специфічна α-L-рамнозидазна активність препаратів становила 12 од/мг  протеїну для C. аlbidus, 120 од/ мг  для E. еrubescens і 27 од/ мг  для P. tardum. Вміст протеїну в препаратах – 0,01 мг/мл. Як модифікатори активності ензимів застосовували координаційні сполуки германію, що їх було синтезовано у водно-спиртовому розчині за однотипними методиками. У всіх сполуках реалізується однаковий біс(цитрато)германатний аніон, але змінюється склад катіона: протонована форма фенантроліну і біпіридину або комплексні катіони d-металів. Встановлено, що жодна з комплексних сполук не виявляла інгібуючої дії на активність досліджуваних ензимів. Максимальний активуючий ефект відзначено у разі використання 0,1%-ї концентрації трис(біпіридин)нікель(II) біс(цитрато)германат моногідрату для α-L-рамнозидаз C. albidus (у 10 разів), E. еrubescens (у 2,5 раза) та P. tardum (у 5 разів). Водночас біпіридиній біс(цитрато)германат дигідрат у цій самій концентрації підвищував активність на 45, 47 та 60 % відповідно. Таким чином, у результаті проведеної роботи показано, що ці дві сполуки можуть слугувати ефекторами досліджуваних ензимів.

Ключові слова: комплексні сполуки германію, α-L-рамнозидази  Cryptococcus albidus 1001, Eupenicillium erubescens 248, Penicillium tardum IMB F-100074 .

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2019

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2019 № 4 КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ ГЕРМАНІЮ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ АКТИВНОСТІ α-L-РАМНОЗИДАЗ 1Гудзенко О. В., 1Варбанець Л. Д., Сейфулліна І. Й., Марцинко О. Е., Пірожок О. В., Чебаненко О. А.

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua