Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2019 № 4 МІКРОБІОТА ҐРУНТУ В УМОВАХ ВІДКРИТОГО ПОЛЬОВОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З УДОБРЮВАННЯ ҐРУНТУ ЕНЕРГЕТИЧНОЮ ВЕРБОЮ Кривцова М., Бобрик Н., Шимон Л.
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 4, 2019
https://doi.org/10.15407/biotech12.04.027
С. 27-33, бібліогр. 20, англ.
УДК:  633.584.5+631.427.1

МІКРОБІОТА ҐРУНТУ В УМОВАХ ВІДКРИТОГО ПОЛЬОВОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З УДОБРЮВАННЯ ҐРУНТУ ЕНЕРГЕТИЧНОЮ ВЕРБОЮ

1Кривцова М., 1Бобрик Н., 2Шимон Л.

1 Ужгородський національний університет, Україна
2 Ніредьхазький університет, Угорщина

Метою роботи було вивчити ґрунтові агрохімічні показники, мікробіоценоз ґрунту в разі вирощування енергетичних культур та на основі коефіцієнта мінералізації зробити висновок про швидливість процесів мінералізації на досліджуваних ґрунтах. В умовах польового довготривалого експерименту (2011‒2016 рр.) досліджено динаміку мікробних асоціацій ґрунту під час вирощування верби (Salix triandra x Salix viminalis 'Inger') за внесення експериментальних добрив різних видів. У дослідженнях використано такі види добрив: сірчану сечовину, муніципальний намул, муніципальний біокомпост, риолітовий туф і золу верби. Ґрунтовий мікробіоценоз визначали методом посіву серійних розведень ґрунтової суспензії з використанням диференційно-діагностичних живильних середовищ: м’ясопептонний агар, крохмале-аміачний агар, середовище Ешбі, картопляний агар, середовище ЧапекаДокса, голодний агар, середовище Плоскірєва.  Визначали інтенсивність мікробіологічних процесів у ґрунтах.

За результатами досліджень встановлено, що найбільш перспективними  з метою поліпшення мікробного угруповання ґрунту (в разі вирощування  енергетичної верби) є муніципальний намул та  муніципальний біокомпост. За  використання муніципального намулу спостерігали збільшення кількості ентеробактерій, амоніфікаторів, мікроміцетів та актиноміцетів удвічі порівняно з контролем. У випадку застосування муніципального біокомпосту виявлено підвищення рівня мікроскопічних грибів та целюлозолітичних бактерій – удвічі, а кишкових бактерій та педотрофів – утричі порівняно з контролем. За  обчислення індексу мінералізації/іммобілізації встановили, що найбільше відхилення від контрольного варіанту виявлено в ґрунті, обробленому риолітовим туфом, – зменшення у 6 разів, у разі застосування золи верби – в 2,3 рази, що свідчить про гальмування мінералізації органічних речовин у ґрунті.

Ключові слова: енергетична верба, органічні та неорганічні добрива, мікробіоценоз ґрунту, коефіцієнт мінералізації.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2019

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2019 № 4 МІКРОБІОТА ҐРУНТУ В УМОВАХ ВІДКРИТОГО ПОЛЬОВОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З УДОБРЮВАННЯ ҐРУНТУ ЕНЕРГЕТИЧНОЮ ВЕРБОЮ Кривцова М., Бобрик Н., Шимон Л.

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua