Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2019 № 4 ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ АЗОТУ НА ФОТОІНДУКОВАНУ РОСТОВУ, ЕНЗИМАТИЧНУ АКТИВНІСТЬ І СИНТЕЗ МЕЛАНІНУ Inonotus obliquus (Ach.:Pers.) Pilát Поєдинок Н. Л., Тугай Т. І., Тугай А. В., Михайлова О. Б., Сергійчук Н. М., А. М. Негрийко
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 4, 2019
https://doi.org/10.15407/biotech12.04.034
С. 34-41, бібліогр. 20, англ.
УДК:  579.22: 582.28

ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ АЗОТУ НА ФОТОІНДУКОВАНУ РОСТОВУ, ЕНЗИМАТИЧНУ  АКТИВНІСТЬ І СИНТЕЗ МЕЛАНІНУ Inonotus obliquus (Ach.:Pers.) Pilát

1Поєдинок Н. Л., 2Тугай Т. І., 2Тугай А. В., 3Михайлова О. Б., 4Сергійчук Н. М., 5А. М. Негрийко

1ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», Київ
2 Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ
3 Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київ
4 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» , Київ
5 Інститут фізики НАН України, Київ

Метою роботи було вивчити вплив концентрації азоту на фотоіндуцію ростової, ензимної активності та синтез меланіну лікувального гриба Inonotus obliquus (Ach.: Pers.) Pilát. із Колекції культур шапинкових грибів Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. Опромінений світлом низької інтенсивності різної когерентності та в різних діапазонах довжин хвиль міцелій культивували в динамічному режимі на глюкозо-пептонному середовищі з різними концентраціями загального азоту.

Отримані результати дослідження не виявили достовірного впливу концентрації азоту на фотоіндуковану стимуляцію росту I. оbliquus. Збільшення накопичення біомаси фотоактивованим в різних режимах міцелієм, порівняно з неопроміненим, було практично однаковим у всіх варіантах досліду. Встановлено достовірну залежність фотостимуляції синтезу меланіну від концентрації азоту в середовищі. Зниження концентрації азоту збільшує стимулювальний ефект низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 488 нм більш ніж у 2 рази. Використання живильних середовищ зі зниженим вмістом джерела азоту є доцільним для підвищення фотоіндукованого стимулювального ефекту за отримання позаклітинної каталази, тирозинази і поліфенолоксідази, внутрішньоклітинної пероксидази.

Таким чином, параметри культивування I. оbliquus і режими світлового оброблення посівного міцелію слід коригувати відповідно до цільових біологічно активних компонентів.

Ключові слова: Inonotus obliquus, фотоіндукція, азот, меланін, каталаза, тирозиназа, поліфенолоксидаза, пероксидаза, ростова активність.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2019

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2019 № 4 ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ АЗОТУ НА ФОТОІНДУКОВАНУ РОСТОВУ, ЕНЗИМАТИЧНУ АКТИВНІСТЬ І СИНТЕЗ МЕЛАНІНУ Inonotus obliquus (Ach.:Pers.) Pilát Поєдинок Н. Л., Тугай Т. І., Тугай А. В., Михайлова О. Б., Сергійчук Н. М., А. М. Негрийко

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua