Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2019 № 4 ДИНАМІКА АКТИВНОСТІ ЕНЗИМІВ У МОЗКУ ЩУРІВ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ГІПОКСІЇ Рашидова А. М., Бабазаде С. Н., Мамедханова В. В., Абієва Е. Ш.
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 4, 2019
https://doi.org/10.15407/biotech12.04.042
С. 42-49, бібліогр. 23, англ.
УДК:  577.121.7/ 612; 618.3-57.04; 57.017.3

ДИНАМІКА АКТИВНОСТІ ЕНЗИМІВ У МОЗКУ ЩУРІВ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ГІПОКСІЇ

Рашидова А. М., Бабазаде С. Н., Мамедханова В.  В., Абієва Е. Ш.

Інститут фізіології ім. академіка Абдулли Караєва НАН Азербайджану, Баку

Метою роботи було вивчити динаміку активності лактатдегідрогенази (ЛДГ; КФ 1.1.1.27), аконітази (AК; КФ 4.2.1.3), НАД-залежної малатдегідрогенази (МДГ; КФ 1.1.1.37) та сукцинатдегідрогенази (СДГ; КФ 1.3.99.1) в гомогенатах і субфракціх структур мозку щурів, які зазнали гіпоксії в 11‒15-й дні пренатального розвитку, та їхню роль у формуванні компенсаторно-адаптивних механізмів структур мозку в постнатальному онтогенезі. Виявлено, що підвищення активності ЛДГ і МДГ (P <0.001; P <0.01, відповідно) в структурах мозку щурів запобігає метаболічним порушенням у механізмах регуляції біосинтетичних і біоенергетичних процесів у мозку. Пренатальна гіпоксія підвищує активність АК в постнатальному розвиткові, і цей процес має оборотний характер (P <0.01). Найвищі показники активності СДГ було відзначено в гіпоталамусі й мозочку 30-денних щурів порівняно з іншими структурами (P <0.001). На підставі отриманих даних можна зробити висновок, що гіпоксія на стадії органогенезу призводить до зміни процесу енергозабезпечення структур мозку і, можливо, є незворотною. Аналіз змін в ензиматичній системі в онтогенезі дає змогу ідентифікувати механізми адаптації й оцінити динаміку активності досліджуваних ензимів за зміни функціонального стану, що уможливлює виявлення адаптаційні резервів ензимів ЛДГ, АК, МДГ і СДГ в мозку після впливу гіпоксії.

Ключові слова: ензими енергетичного обміну.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2019 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2019 № 4 ДИНАМІКА АКТИВНОСТІ ЕНЗИМІВ У МОЗКУ ЩУРІВ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ГІПОКСІЇ Рашидова А. М., Бабазаде С. Н., Мамедханова В. В., Абієва Е. Ш.

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua