Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2019 № 4 ВПЛИВ НІТРАТІВ НА ВИДАЛЕННЯ ФОСФАТІВ ЗІ СТІЧНИХ ВОД ПІД ЧАС ОЧИЩЕННЯ З АКТИВНИМ МУЛОМ Саблій Л. А., Коренчук М. С., Козар М. Ю.
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Печатный вариант)
ISSN 2410-776X (электронная версия)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 4, 2019
С. 50-56, бібліогр. 20, англ.
УДК:  628.3
https://doi.org/10.15407/biotech12.04.050

ВПЛИВ НІТРАТІВ НА ВИДАЛЕННЯ ФОСФАТІВ ЗІ СТІЧНИХ ВОД ПІД ЧАС ОЧИЩЕННЯ З АКТИВНИМ МУЛОМ

Саблій Л. А., Коренчук М. С., Козар М. Ю.

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Метою роботи було встановити ступінь впливу концентрації нітратів у стічній воді на процес видалення сполук фосфору в разі застосування послідовного оброблення води в аноксидних і аеробних умовах у системі з активним мулом. Було використано модельні розчини стічної води з показником ‒ біохімічна потреба у кисні за 20 днів ‒ 200 мгО2/дм3; концентраціями фосфатів 11,87 – 12,38 мг/дм3;  нітратів – 21,0; 36,0 і 48,0 мг/дм3. З метою забезпечення процесів біологічного очищення застосовували активний мул зі вмістом у розчинах 2,2 г/дм3. З метою моделювання біологічного процесу дефосфотації стічних вод в аноксидно-аеробних умовах було використано модельний реактор послідовно змінної дії ‒ SBR-реактор. Як показують одержані результати, за зростання концентрації нітратів на вході з 21,0 до 48,0 мг/дм3 концентрація фосфатів у оброблених розчинах на виході з біореактора зростає на 7,3%. Таким чином, можна зробити висновок, що для успішного й ефективного здійснення процесу дефосфотації та усунення впливу нітратів доцільно розділяти процеси денітрифікації та дефосфотації в окремих спорудах із забезпеченням мінімального впливу нітратів на видалення з води сполук фосфору.

Ключові слова: стічні води, дефосфотація, активний мул.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2019 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2019 № 4 ВПЛИВ НІТРАТІВ НА ВИДАЛЕННЯ ФОСФАТІВ ЗІ СТІЧНИХ ВОД ПІД ЧАС ОЧИЩЕННЯ З АКТИВНИМ МУЛОМ Саблій Л. А., Коренчук М. С., Козар М. Ю.

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua