Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2019 № 4 МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ ЗГУСТКІВ У ПЛАЗМІ КРОВІ ПІД ДІЄЮ ПОХІДНИХ ХІТИНУ Спиридонов В.Г., Ушкалов В.О., Чернишенко Т. М., Колеснікова І.М. ,О.В. Горницька, Стогній Є.М., Петік А.В
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 4, 2019
С. 57-64, бібліогр. 33, англ.
УДК: 547.458.1;612.115.12
https://doi.org/10.15407/biotech12.04.057

МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ ЗГУСТКІВ У ПЛАЗМІ КРОВІ ПІД ДІЄЮ ПОХІДНИХ ХІТИНУ

1Спиридонов В.Г., 1Ушкалов В.О., 2 Чернишенко Т. М.,
2Колеснікова І.М. ,2О.В. Горницька, 2Стогній Є.М., 1Петік А.В.


1Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ
2Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

Метою роботи було з’ясування механізму утворення згустку під дією похідних хітину. Під час виконання досліджень використано біохімічні та імунологічні методи: одержання фібриногену, похідних хітозану, електрофорез у ПААГ, вестерн-блот, ELISA, коагулологічні тести активований частково тромбопластиновий час та протромбіновий час. Отримано такі результати: похідні хітину однаковою мірою спричинюють утворення згустку в цільній крові, плазмі крові та розчині фібриногену; осад фібриногену, утворений внаслідок їхньої дії, практично не містить фібрину; хітозан не спричинює активації факторів системи зсідання крові, що підтверджується відсутністю новоутвореного фібрину; у разі додавання до розчину фібриногену хлориду кальцію останній концентраційнозалежно пригнічує ефект хітозану.

Таким чином, показано, що під дією хітозану утворюється осад фібриногену внаслідок дестабілізації його молекули через втрату кальцію. Відсутність продуктів деградації фібрину виключає можливість активації фібринолітичної системи та фізіологічну деградацію згустку. Це робить недоцільним використання кровоспинних засобів на основі хітозану в клінічній практиці.

Ключові слова: хітозан, фібриноген, система гемостазу.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2019


 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2019 № 4 МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ ЗГУСТКІВ У ПЛАЗМІ КРОВІ ПІД ДІЄЮ ПОХІДНИХ ХІТИНУ Спиридонов В.Г., Ушкалов В.О., Чернишенко Т. М., Колеснікова І.М. ,О.В. Горницька, Стогній Є.М., Петік А.В

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua