Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home
Друк PDF

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 3, 2019
https://doi.org/10.15407/biotech12.03.024

ТОКСИЧНІСТЬ ЕКСТРАКТУ Pleurotus tuber-regium, ЩО МІСТИТЬ НАНОЧАСТИНКИ СРІБЛА, НА ЩУРАХ

Сукумар Дандапат, Манодж Кумар, Ракеш Ранджан, Маноранжан Прасад Синга

Абстракт

Метою роботи було забезпечити синтез і дати характеристику  наночастинок срібла, опосередкованих екстрактом P. tuber-regium, та оцінити гостру токсичність і гемотоксичність синтезованих наночастинок срібла на щурах. Гостру токсичність наночастинок срібла вивчали методом «up-anddown-procedure», а гемотоксичність – за диференціальною кількістю еритроцитів. УФ-спектроскопічний аналіз показав наявність максимума за 463,9 нм. Аналізом, виконаним сканувальною електронною мікроскопією, встановлено, що наночастинки мають розмір від 60,8 до 94,9 нм і сферичну форму. Рентгеноструктурний аналіз показав, що середній розмір наночастинок срібла становить 125,7 нм. Аналіз динамічного розсіювання світла виявив, що середній діаметр дорівнює 71,4 нм, а дзета-потенціал синтезованих наночастинок – 11,2 мВ. Аналіз за допомогою інфрачервоної спектроскопії з Фур’є-перетворенням показав, що основні піки пропускання за 3295,6 см–1 відповідають розтягуванню O-H для спирту і фенолу 1602,2 см–1 відповідає розтягуванню N-H і C=C для первинного аміну і сполученого алкену. Тест на гостру токсичність не виявив смертності, грубих змін поведінки і зниження маси тіла. Значне збільшення загальної кількості еритроцитів (4,30 ± 0,05 х 106/мкл), фенотипічного коефіцієнта варіації — PCV (26,46 ± 0,01%) і загальної кількості лейкоцитів (8,12 ± 0,27 х 103/мкл) спостерігалося для 400 м/кг групи лікування порівняно з контрольною групою. Таким чином, синтезовані наночастинки срібла, опосередковані екстрактом P. tuber-regium, не спричинювали гострої токсичної та гемотоксичної дії, однак виявляли дозозалежну гематенічну та імунну модуляцію.

Повний текст PDF


 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua