Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home
Друк PDF

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 3, 2019
https://doi.org/10.15407/biotech12.03.050

ВПЛИВ ОСВІТЛЕНОСТІ НА СИНТЕЗ БІОМАСИ МІКРОВОДОРОСТЕЙ Сhlorella sorokiniana

Ю. Г. Базарнова, Н. С. Лискова, Т. А. Кузнєцова, О. В. Трухіна

Абстракт

Метою роботи було оцінити вплив освітленості на швидкість синтезу біомаси мікроводорості Chlorella sorokiniana, кінетичні залежності синтезу і питому швидкість росту біомаси за різних умов освітленості. Встановлено, що найбільше значення питомої швидкості росту клітин біомаси досягається в режимі освітленості 2200–2800 Лк; Т (К) 400 (денне світло). Проведено перевірку адекватності отриманих кінетичних залежностей. Кінетичні рівняння і значення питомої швидкості росту біомаси у вивчених режимах освітленості дадуть змогу розрахувати час, необхідний для синтезу заданої кількості біомаси і пов’язаних з нею витрат живильного середовища в заданих умовах культивування.

Повний текст PDF


 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua