Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home

МУЛЬТИПЛЕКСНА ТАЧДАУН ПЛР ДЛЯ ШВИДКОГО ОДНОЧАСНОГО ВИЯВЛЕННЯ Rhizoctonia cerealis І Rhizoctonia solani О. Грыцев, Ю. Шевченко, Н. Воробйова, Л. Скивка

Друк PDF

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 3, 2019
https://doi.org/10.15407/biotech12.03.075

МУЛЬТИПЛЕКСНА ТАЧДАУН ПЛР ДЛЯ ШВИДКОГО ОДНОЧАСНОГО ВИЯВЛЕННЯ Rhizoctonia cerealis І Rhizoctonia solani

О. Грыцев, Ю. Шевченко, Н. Воробйова, Л. Скивка

Абстракт

Метою роботи було розробити швидкий і чутливий метод одночасної ідентифікації R. cerealis та R. solani упродовж однієї реакції. Чисті культури фітопатогенних грибів культивували 5 днів на картопляно-глюкозному агарі за 28 ºC, після чого відбирали міцелій та виділяли ДНК за допомогою комерційних тест-наборів. Молекулярну ідентифікацію проводили за допомогою ПЛР з подальшим електрофоретичним розділенням продуктів ампліфікації в агарозному гелі. Специфічні пари праймерів для ділянки з відомою послідовністю: RtubR4/RtubF4 для R. cerealis та ITS1/GMRS-3 для R. solani тестували щодо їхної специфічності та можливості застосування у мультиплексному варіанті ПЛР. Для перевірки специфічності праймерів здійснювали аналіз ПЛР з іншими фітопатогенними грибами та з ДНК, виділеною зі здорових рослин пшениці. Встановлено, що обрані нами пари праймерів продукували єдині специфічні фрагменти R. Cerealis і R. solani та не виявляли перехресної специфічності щодо інших фітопатогенних грибів. За допомогою градієнта температур встановлено оптимальні значення температур відпалу праймерів. Таким чином, розроблений нами протокол мультиплексної ПЛР придатний для одночасної ідентифікації Rhizoctonia cerealis та Rhizoctonia solani протягом однієї реакції і може бути використаний для діагностики поліетіологічних ризоктоніозів.

Повний текст PDF


 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua