Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2019 № 1 АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН МІКРОБНОГО ПОХОДЖЕННЯ Т. П. Пирог, Д. А. Луцай, Л. В. Ключка, Х. А. Берегова
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 1, 2019
https://doi.org/10.15407/biotech12.01.039
С. 39-57, бібліогр. 90, англ.
УДК: 759.873.088.5:661.185

АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН МІКРОБНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Т. П. Пирог, Д. А. Луцай, Л. В. Ключка, Х. А. Берегова

Національний університет харчових технологій, Київ

Метою роботи було проаналізувати літературу останніх років щодо антибактеріальної та антифунгальної активністі мікробних поверхнево-активних речовин (ПАР) (ліпопептидів, синтезованих представниками родів Bacillus, Paenibacillus, Pseudomonas, Brevibacillus, рамноліпідів бактерій родів Pseudomonas, Burkholderia, Lysinibacillus, софороліпідів дріжджів родів Candida (Starmerella та Rhodotorula), а також дані власних експериментальних досліджень антимікробної активності ПАР, синтезованих Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Rhodococcus erythropolis ІМВ Aс-5017 і Nocardia vaccinii ІМВ В-7405. Проведений аналіз показав, що ліпопептиди є ефективнішими антимікробними агентами порівняно з гліколіпідами. Мінімальні інгібувальні концентрації (МІК) ліпопептидів, рамноліпідів і софороліпідів становлять у середньому (мкг/мл): 1–32, 50–500 і 10–200 відповідно. МІК поверхнево-активних речовин, синтезованих штамами ІМВ В-7241, ІМВ Ас-5017 і ІМВ В-7405, — у межах, визначених для відомих ліпопептидів та гліколіпідів. Перевагами гліколіпідів як антимікробних агентів порівняно з ліпопептидами є можливість їх синтезу на промислових відходах і висока концентрація синтезованих ПАР. Нечисленні дані літератури і власні результати авторів свідчать про необхідність проведення досліджень щодо впливу умов культивування на антимікробну активність цільового продукту.

Ключові слова: мікробні ліпопептиди, рамноліпіди та софороліпіди, антибактеріальна та антифунгальна активність.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2019

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2019 № 1 АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН МІКРОБНОГО ПОХОДЖЕННЯ Т. П. Пирог, Д. А. Луцай, Л. В. Ключка, Х. А. Берегова

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua