Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2018 № 6 ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН, СИНТЕЗОВАНИХ Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 НА РАФІНОВАНІЙ І ВІДПРАЦЬОВАНІЙ СОНЯШНИКОВІЙ ОЛІЇ Т. П. Пирог, Д. А. Луцай, С. І. Антонюк, І. В. Ельперін
Друк PDF

ISSN 2410-776X (электронная версия)
ISSN 2410-7751 (Печатный вариант)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 6, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.06.082
С. 82-91, библ. 37 , англ.
УДК: 579.663

ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН, СИНТЕЗОВАНИХ Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 НА РАФІНОВАНІЙ І ВІДПРАЦЬОВАНІЙ СОНЯШНИКОВІЙ ОЛІЇ

Т. П. Пирог, Д. А. Луцай, С. І. Антонюк, І. В. Ельперін

Национальный университет пищевых технологий, Киев

Метою роботи було порівняти антимікробну та антиадгезивну активність (зокрема й здатність до руйнування біоплівок), а також вплив на деструкцію нафтових забруднень поверхнево-активних речовин, синтезованих у процесі культивування Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241. на рафінованій та відпрацьованій соняшниковій олії.

Поверхнево-активні речовини екстрагували із супернатанта культуральної рідини сумішшю хлороформу і метанолу (2:1). Кількість адгезованих клітин і ступінь руйнування біоплівки визначали спектрофотометричним методом, антимікробні властивості — за показником мінімальної інгібуючої концентрації (МІК). Концентрацію нафти у воді вимірювали ваговим методом після екстрагування гексаном.

Встановлено, що мікробні поверхнево-активні речовини, синтезовані у середовищі з 2% як рафінованої, так і відпрацьованої олії, характеризувалися високою антимікробною (МІК щодо бактеріальних тест-культур 0,8–29 мкг/мл, щодо Candida albicans Д-6 — 26–58 мкг/мл) та антиадгезивною (зниження кількості прикріплених до абіотичних поверхонь клітин тест-культур бактерій і грибів на 35–70%, руйнування біоплівок у середньому на 40–44%) активністю. Підвищення концентрації відпрацьованої олії у середовищі до 4% супроводжувалося утворенням мікробних поверхнево-активних речовин з невисокою антимікробною активністю, за наявності яких ступінь деструкції нафти у воді (3–6 г/л) на 20-ту добу досягав 80–88%, що на 10–16% вище, ніж у разі використання поверхнево-активних речовин, синтезованих у середовищі з 2% олії.

Наведені дані свідчать про необхідність проведення досліджень впливу умов культивування продуцентів на властивості синтезованих мікробних поверхнево-активних речовин з метою одержання цільового продукту зі стабільними наперед заданими властивостями залежно від галузі практичного застосування.

Ключові слова: мікробні поверхнево-активні речовини, відпрацьована соняшникова олія, антимікробна та антиадгезивна активність, деструкція нафти

© Институт биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, 2018

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2018 № 6 ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН, СИНТЕЗОВАНИХ Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 НА РАФІНОВАНІЙ І ВІДПРАЦЬОВАНІЙ СОНЯШНИКОВІЙ ОЛІЇ Т. П. Пирог, Д. А. Луцай, С. І. Антонюк, І. В. Ельперін

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua