Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home
Друк PDF

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 5, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.05.035

ДЕГРАДАЦІЯ ФЛАВОНОЇДІВ α -L-РАМНОЗИДАЗОЮ Cryptococcus аlbidus

Н.В. Борзова, О. В. Гудзенко, Л. Д. Варбанець

Абстракт

Метою роботи було дослідити можливості практичного застосування субстратної специфічності α-L-рамнозидази Cryptococcus аlbidus. Для визначення активності та специфічності дії ензиму використовували п-нітрофенільні похідні моносахаридів. Здатність гідролізувати природні субстрати оцінювали методами Davis і високоефективної рідинної хроматографії. Встановлено, що ензим виявляє вузьку специфічність щодо глікону синтетичних субстратів, гідролізує тільки п-нітрофеніл- α-L-рамнопіранозид (Кm 4,5 мМ) та п-нітрофеніл-α-D-глюкопіранозид (Кm 10 мМ). Найефективніше α -L-рамнозидаза C. albidus деградувала нарингін (Кm 0,77 мМ), вивільнюючи прунін та нарингенін. Кm для неогесперидину дорівнювала 3,3 мМ. Ефективність гідролізу нарингіну грейпфрутового та помелового соку становила 94 та 98% за 60 хв (40 оС, 2 од/мл). У результаті оброблення зеленого чаю та апельсинового соку відзначалося зменшення вмісту рутину, нарирутину та гесперидину, що свідчить про здатність α-L-рамнозидази відщеплювати α-1,2- та α-1,6-зв’язану рамнозу від природних флавоноїдів. Таким чином, показано ефективність використання α-L-рамнозидази C. albidus для гідролізу флавоноїдів цитрусових соків та зеленого чаю з метою поліпшення їхніх смакових властивостей та отримання біодоступних глюкозидів флавоноїдів.

Повний текст PDF


 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua