Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home
Друк PDF

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 5, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.05.054

СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ МІКРОБІОЦЕНОЗІВ ВІДХОДІВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

І. А. Блайда Т. В. Васильєва Л. І. Слюсаренко С. М. Шулякова В. Ф. Хитрич

Абстракт

Метою роботи було проведення комплексного хіміко-мікробіологічного дослідження відвальних продуктів паливно-енергетичного комплексу України. Встановлено, що якісний склад аборигенної мікробіоти досліджених техногенних субстратів не залежить від термінів зберігання, оскільки визначається хімічним і мінералогічним складом, і представлений переважно гетеротрофними і ацидофільними хемолітотрофними бактеріями (АХБ). Виявлено зростання чисельності всіх груп мікроорганізмів у відвальних продуктах тривалого зберігання, що є результатом внутрішніх процесів і впливу зовнішніх кліматичних факторів. Показано, що максимальну вилуговувальну активність мають асоціації АХБ, особливо в разі використання двовалентного заліза як джерела енергії. Виявлені в структурі аборигенного консорціуму «силікатні» бактерії, що не здатні вилуговувати метали самостійно, в поєднанні з АХБ сприяють значному підвищенню показників біовилуговування. Результати досліджень свідчать про формування у відвальних продуктах паливно-енергетичного комплексу стійких специфічних мікробіоценозів, що можуть бути джерелами отримання високоактивних штамів для використання в біотехнологічних процесах вилучення металів.

Повний текст PDF


 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua