Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home
Друк PDF

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 4, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.04.050

ВПЛИВ ОРГАНІЧНОЇ ЛІПОСОМАЛЬНОЇ ФОРМИ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА ЗАПЛІДНЮВАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ ТА РІВЕНЬ АНТИОКСИДАНТНИХ РЕАКЦІЙ САМИЦЬ КРОЛІВ

О. В. Штапенко, І. І. Гевкан Ю. І. Сливчук, Є. О. Дзень
В. Я. Сирватка, Н. М. Матвієнко

Абстракт

Метою роботи було вивчення впливу органічних сполук цинку, мангану та хрому у формі ліпосомального комплексу на запліднювальну здатність та рівень антиоксидантних реакцій самиць кролів. Згодовування кролицям органічних сполук мікроелементів підвищує кількість жовтих тіл вагітності, імплантацій та живих ембріонів порівняно з контрольною групою. Окрім того, у тварин, які отримували органічні мікроелементи перед осіменінням, відзначено зниження на 4,4% та 1,7% передімплантаційних і постімплантаційних втрат. Рівень ТБК-активних продуктів у яєчниках самиць дослідної групи був вірогідно вищий (P ≤ 0,05) ніж у контрольній групі, тоді як вміст гідропероксидів ліпідів знижувався. У матці кролиць після додавання органічних сполук мікроелементів істотно знижувався вміст ТБК-активних продуктів порівняно з аналогічним показником у контрольній групі (P ≤ 0,001). Активність супероксиддисмутази у матці та яєчниках тварин дослідної групи була вірогідно вищою порівняно з контролем (P ≤ 0,01). Наші дослідження показали, що додавання органічних сполук мікроелементів у ліпосомальній формі до основної дієти впродовж двох тижнів до осіменіння позитивно впливає на інтенсивність обмінних процесів у репродуктивних органах та зберігання антиоксидантно-прооксидантної рівноваги, що покращує запліднюваність та імплантацію ембріонів.

Повний текст PDF


 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua