Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home
Друк PDF

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 4, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.04.068
С. 68-72, бібліогр. 8, англ.
УДК: 79.841.95:577.2.08:579.252.5:619:616.98-076

РОЗРОБЛЕННЯ РЕКОМБІНАНТНОГО ПОЗИТИВНОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ ДЕТЕКЦІЇ Francisella tularensis ЗА ДОПОМОГОЮ qPCR

О. Б. Зленко, А. П. Герілович

Абстракт

Метою роботи було конструювання та випробовування рекомбінантного позитивного контролю для виявлення F. tularensis під час проведення полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу (qPCR). Здійснено молекулярне TA-клонування плазміди pTZ57_F/R з ампліконом гена tul4 і подальшу її трансформацію в компетентні клітини i DH5α. Мінімальна діагностична кількість плазміди в реакції становила одну копію. Отриманий позитивний контроль є високочутливим, специфічним і безпечним для використання в лабораторній діагностиці туляремії.

Повний текст PDF


 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua