Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2018 № 5 ДЕГРАДАЦІЯ ФЛАВОНОЇДІВ α -L-РАМНОЗИДАЗОЮ Cryptococcus аlbidus Н.В. Борзова, О. В. Гудзенко, Л. Д. Варбанець
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 5, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.05.035
С. 35-41, бібліогр. 20, англ.
УДК: 577.15:577.152.3

ДЕГРАДАЦІЯ ФЛАВОНОЇДІВ α -L-РАМНОЗИДАЗОЮ Cryptococcus аlbidus

Н.В. Борзова, О. В. Гудзенко, Л. Д. Варбанець

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ

Метою роботи було дослідити можливості практичного застосування субстратної специфічності α-L-рамнозидази Cryptococcus аlbidus. Для визначення активності та специфічності дії ензиму використовували п-нітрофенільні похідні моносахаридів. Здатність гідролізувати природні субстрати оцінювали методами Davis і високоефективної рідинної хроматографії. Встановлено, що ензим виявляє вузьку специфічність щодо глікону синтетичних субстратів, гідролізує тільки п-нітрофеніл- α-L-рамнопіранозид (Кm 4,5 мМ) та п-нітрофеніл-α-D-глюкопіранозид (Кm 10 мМ). Найефективніше α -L-рамнозидаза C. albidus деградувала нарингін (Кm 0,77 мМ), вивільнюючи прунін та нарингенін. Кm для неогесперидину дорівнювала 3,3 мМ. Ефективність гідролізу нарингіну грейпфрутового та помелового соку становила 94 та 98% за 60 хв (40 оС, 2 од/мл). У результаті оброблення зеленого чаю та апельсинового соку відзначалося зменшення вмісту рутину, нарирутину та гесперидину, що свідчить про здатність α-L-рамнозидази відщеплювати α-1,2- та α-1,6-зв’язану рамнозу від природних флавоноїдів. Таким чином, показано ефективність використання α-L-рамнозидази C. albidus для гідролізу флавоноїдів цитрусових соків та зеленого чаю з метою поліпшення їхніх смакових властивостей та отримання біодоступних глюкозидів флавоноїдів.

Ключевые слова: Cryptococcus albidus, α-L-рамнозидаза, специфічність нарингін, неогесперидин, рутин, флавоноїди, цитрусові соки, зелений чай.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2018 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2018 № 5 ДЕГРАДАЦІЯ ФЛАВОНОЇДІВ α -L-РАМНОЗИДАЗОЮ Cryptococcus аlbidus Н.В. Борзова, О. В. Гудзенко, Л. Д. Варбанець

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua