Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home
Друк PDF

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 2, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.02.030

РОЗПІЗНАВАННЯ АНТИГЕНІВ Mycobacterium tuberculosis MPT63 ТА MPT83 ПОЛІКЛОНАЛЬНИМИ ТА scFv АНТИТІЛАМИ МИШІ А.А. Сіромолот, Д.В. Колибо

Абстракт

Метою дослідження було охарактеризувати імуноглобулін G (IgG) опосередковану відповідь за умов експериментальної імунізації лабораторних мишей очищеними рекомбінантними протеїновими препаратами Mycobacterium tuberculosis MPT63, MPT83, еквімолярним коктейлем протеїнів та штучним злитим протеїном MPT83-MPT63, а також отримати рекомбінантні одноланцюгові варіабельні фрагменти антитіл scFv до MPT63 та MPT83 проти цих антигенів.

Дослідження показало, що гуморальна імунна відповідь до MPT63, MPT83, химерного протеїну MPT83-MPT63 та еквімолярної суміші MPT63 і MPT83 істотно відрізняється. Для кожного антигену рівні сироваткових антитіл оцінювали, використовуючи значення обрізання на основі індексу оптичної щільності. Доведено вирішальну роль MPT83 для імуногенності химерного протеїну та/або коктейлю окремих антигенів за умов імунізації лабораторних тварин.

Отримано специфічні scFv антитіла проти MPT63 та MPT83, які можуть бути використані для розроблення  системи для кількісного визначення антигенів, а також вивчення їхніх біологічних властивостей. Було показано високоімуногенні властивості N-кінцевої ділянки MPT83, що підвищує чутливість ELISA, й запропоновано використовувати химерний протеїн MPT83-MPT63 як перспективний кандидат на роль антигенної субстанції для серологічної діагностики туберкульозу.

Повний текст PDF

 


 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua