Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home
Друк PDF

ОСОБЛИВОСТІ ВАЛІДУВАННЯ  ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА  МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ ДЛЯ СЕРОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ О. Ю. Галкін, А. Г. Комар, М. О. Письменна

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 1, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.01.025

Абстракт
Метою роботи був аналіз сучасної літератури, а також національних та міжнародних нормативних документів щодо валідації процесу  виробництва біофармацевтичної продукції, зокрема засобів для серологічної діагностики. До найбільш вагомих керівних документів, які слід використовувати під час організації валідації технології засобів для серологічної діагностики, належать: Технічний регламент щодо медичних виробів для діагностики in vitro, ДСТУ EN ISO 13485:2015 «Медичні вироби. Система управління якістю. Вимоги щодо регулювання», ДСТУ EN ISO 14971:2015 «Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком», Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2014 «Лікарські засоби. Належна виробнича практика», Державна фармакопея України та Настанова ICH Q9 щодо управління ризиками. Доведено, що наявні методичні рекомендації щодо валідації процесів виготовлення лікарських засобів, зокрема біотехнологічного походження, неможливо застосовувати безпосередньо для медичних виробів з метою діагностики in vitro. Показано, що специфіка сфери застосування та використовуваної сировини потребує індивідуального підходу до встановлення валідаційних показників та організації валідації технології засобів для серологічної діагностики. По кожному з типових етапів технології виготовлення медичних виробів для діагностики in vitro (на прикладі імуноензимних наборів, одержання протеїнів-антигенів, у т. ч. рекомбінантних, препаратів моно- та поліклональних антитіл, імуноенизмних кон’югатів та імуносорбентів, хімічних реагентів) обґрунтовано критичні показники, які слід враховувати під час складання валідаційних планів. Проаналізовано «вузькі» місця технологій засобів для діагностики in vitro з позицій біоетики та біобезпеки.

Повний текст: PDF


 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua