Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home
Друк PDF

ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ГІДРОЛІЗУ ПШЕНИЧНОЇ СОЛОМИ ЕНЗИМНИМ ПРЕПАРАТОМ ІЗ Fennellia sp. 2806
С. О. Сирчін, А. К. Павличенко, Л. Т. Наконечна, О. М. Юр’єва, І. М. Курченко

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 6, 2017
https://doi.org/10.15407/biotech10.06.061

Абстракт
Метою роботи було оптимізувати умови гідролізу пшеничної соломи комплексним ензимним препаратом із Fennellia sp. 2806 з ендо- і екзоглюканазною, ксиланазною та β-глюкозидазною активностями. Біоконверсію пшеничної соломи проводили ензимним препаратом, отриманим з культурального фільтрату Fennellia sp. 2806. Для оптимізації умов гідролізу пшеничної соломи послідовно застосовували два методи математичного планування експерименту — Плакетта-Бермана (визначення значущих факторів) і Бокса-Бенкена (визначення оптимальних значень встановлених значущих факторів). У ензимному препараті вимірювали ендо- і екзоглюканазну, ксиланазну та β-глюкозидазну активності. Редукувальні цукри визначали модифікованим методом Бертрана. У результаті двоступеневої оптимізації процесу біоконверсії ПС ФП із Fennellia sp. 2806 було встановлено, що найвищі величини редукувальних цукрів утворювалися за температури 50 οС, рН 5,0, концентрації субстрату 100 мг/мл, ендоглюканазної активності 0,012 од/мг субстрату, тривалості процесу 18 год за умов попередньої обробки пшеничної соломи 4,5% розчином лугу з подальшим мікрохвильовим опроміненням потужністю 6 Вт/г ПС упродовж 10 хв. Встановлено, що температура, рН, концентрація субстрату, попередня обробка пшеничної соломи розчином лугу і мікрохвильовим опроміненням є значущими факторами для процесу гідролізу субстрату ензимним препаратом із Fennellia sp. 2806. Досягнено збільшення кількості редукувальних цукрів у 1,5–2,0 рази порівняно з результатами для нативної пшеничної соломи.

Повний текст: PDF


 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua