Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2018 № 1 МІКРОБНИЙ СИНТЕЗ ФІТОГОРМОНІВ Т. П. Пирог, Г. О. Іутинська, Н. О. Леонова, Х. А. Берегова, Т. А. Шевчук
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Печатный вариант)
ISSN 2410-776X (электронная версия)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 1, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.01.005
С. 5-24, бібліогр. 121, англ.
УДК: 579.64:581.1

МІКРОБНИЙ СИНТЕЗ ФІТОГОРМОНІВ

Т. П. Пирог 1, 2, Г. О. Іутинська 1, Н. О. Леонова 1, Х. А. Берегова 2, Т. А. Шевчук 1

1 Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К.Заболотного НАН України, Київ
2 Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Метою огляду було проаналізувати  сучасні  дані літератури і результати  власних досліджень синтезу ауксинів, цитокінінів, гіберелінів як асоційованими з рослинами мікроорганізмами (ризосферними, ендофітними, азотфіксувальними, фітопатогенними), так і тими, які не беруть участі у такій взаємодії. Виявлена у широкого кола мікроорганізмів здатність до утворення фітогормонів, а також успіхи у підвищенні ефективності мікробного синтезу індоліл-3-оцтової кислоти свідчать про можливість такого способу її одержання замість екстракції з рослин або хімічного синтезу. Досягнення останнього десятиліття щодо інтенсифікації синтезу гіберелінової кислоти за умов глибинного і твердофазного культивування продуцентів дають змогу суттєво знизити собівартість цього фітогормону, одержуваного біотехнологічним способом.
Здатність мікроорганізмів до одночасного синтезу фітогормонів та інших біологічно активних сполук з антимікробною, нематоцидною та ін. активністю підтверджує можливість створення комплексних поліфункціональних мікробних препаратів з різноманітними біологічними властивостями з метою використання у рослинництві для стимуляції росту рослин і контролю чисельності шкідників.

Ключові слова: фітогормони, мікробний синтез, комплексні мікробні препарати

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2017 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2018 № 1 МІКРОБНИЙ СИНТЕЗ ФІТОГОРМОНІВ Т. П. Пирог, Г. О. Іутинська, Н. О. Леонова, Х. А. Берегова, Т. А. Шевчук

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua